Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – Královéhradecký kraj

speaker-1596210__340
Share Button

Dotace na podporu zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje v souladu s krajskou koncepcí EVVO.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 12. 2021, 8:00 hod. do 05. 01. 2022,14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Účel 1: Právnické osoby (včetně škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány Královéhradeckým krajem) a fyzické osoby, které v Královéhradeckém kraji vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO min. 1 rok před podáním žádosti.
 • Účel 2: Způsobilým žadatelem je zařízení sloužící k poskytování veřejně dostupných služeb v oblasti EVVO (nikoliv služeb pro vlastní členy a zaměstnance), které má sídlo v Královéhradeckém kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora projektů v oblasti EVVO:
  • Podpora vzdělávacích akcí pro různé profesní, zájmové a sociální skupiny (děti, mládež i dospělé) zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu apod.
  • Podpora osvětových akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu apod.
  • Podpora rozšíření výuky formou vícedenních pobytových ekologických výukových programů, které nabízejí školám organizace se sídlem a působností v Královéhradeckém kraji.
  • Organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti.
  • Podpora vytváření informačních a výukových materiálů s ekovýchovnou tematikou.
  • Podpora interpretace přírodního dědictví, krajiny, životního prostředí (např. naučné stezky, questy, průvodce, expozice, interaktivní a informační prvky).
 • Podpora celoroční činnosti a rozvoje středisek ekologické výchovy:
  • Podpora celoroční činnosti středisek ekologické výchovy.
  • Pořízení technického vybavení, materiálu a pomůcek investičního charakteru.
  • Podpora aktivit zaměřených na zlepšení kvality služeb nabízených středisky ekologické výchovy (např. vzdělávání lektorů, evaluace a zkvalitňování výukových programů, pilotování nových výukových programů apod.).
  • Podpora aktivit zaměřených na zlepšení managementu středisek ekologické výchovy (projekty na zlepšení PR/propagace EVVO, vzdělávání a rozvoj v oblasti řízení apod.)

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je od 01. 01. 2022 – 30. 11. 2023.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>