Přeskočit na obsah

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta — Královéhradecký kraj

Dotace na podporu zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje v souladu s krajskou koncepcí EVVO.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 12. 2021, 8:00 hod. do 05. 01. 2022,14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Účel 1: Právnické osoby (včetně škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány Královéhradeckým krajem) a fyzické osoby, které v Královéhradeckém kraji vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO min. 1 rok před podáním žádosti.
 • Účel 2: Způsobilým žadatelem je zařízení sloužící k poskytování veřejně dostupných služeb v oblasti EVVO (nikoliv služeb pro vlastní členy a zaměstnance), které má sídlo v Královéhradeckém kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora projektů v oblasti EVVO: 
  • Podpora vzdělávacích akcí pro různé profesní, zájmové a sociální skupiny (děti, mládež i dospělé) zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu apod.
  • Podpora osvětových akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu apod.
  • Podpora rozšíření výuky formou vícedenních pobytových ekologických výukových programů, které nabízejí školám organizace se sídlem a působností v Královéhradeckém kraji.
  • Organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti.
  • Podpora vytváření informačních a výukových materiálů s ekovýchovnou tematikou.
  • Podpora interpretace přírodního dědictví, krajiny, životního prostředí (např. naučné stezky, questy, průvodce, expozice, interaktivní a informační prvky).
 • Podpora celoroční činnosti a rozvoje středisek ekologické výchovy: 
  • Podpora celoroční činnosti středisek ekologické výchovy.
  • Pořízení technického vybavení, materiálu a pomůcek investičního charakteru.
  • Podpora aktivit zaměřených na zlepšení kvality služeb nabízených středisky ekologické výchovy (např. vzdělávání lektorů, evaluace a zkvalitňování výukových programů, pilotování nových výukových programů apod.).
  • Podpora aktivit zaměřených na zlepšení managementu středisek ekologické výchovy (projekty na zlepšení PR/propagace EVVO, vzdělávání a rozvoj v oblasti řízení apod.)

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 250 000 Kč.
 • Míra podpory celkových způsobilých výdajů činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je od 01. 01. 2022 — 30. 11. 2023.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru