Přeskočit na obsah

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Jihočeském kraji

Dotace na neinvestiční podporu systému Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a na činnost subjektů zabývající se EVVO v Jihočeském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat nejpozději od 26. 2. 2024 do 12. 3. 2024 12:00 hod. 

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Obce.
 • Školy (kromě škol vysokých a škol zřizovaných Jihočeským krajem).

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program je určen k podpoře: 
  • Realizace vzdělávacích a osvětových akcí nebo cyklů (např. přednášky, workshopy, semináře, kurzy, besedy, komentované přírodovědné vycházky, exkurze, tematické dny, zážitkové vzdělávací akce) pro širokou veřejnost nebo specifické skupiny (např. rodiny s dětmi, senioři, profesní skupiny, místní komunity, školy, obce).
  • Vzdělávacích a osvětových projektů spojených s praktickou činností se zaměřením na podporu biologické rozmanitosti, adaptaci na změnu klimatu, ochranu a zlepšování kvality životního prostředí, minimalizaci vzniku odpadu a lepší nakládání s odpady. Nezbytný je jasný vzdělávací rozměr projektu, cílová skupina musí být v tématu vzdělávána i aktivně zapojena do praktických
   činností.
  • Zapojování cílových skupin do dlouhodobých nadregionálních programů EVVO na území Jihočeského kraje (např. program Ekoškola).
  • Poradenské činnosti ekologických/environmentálních poraden pro veřejnost, které mají statut NNO.
  • Tvorbě materiálů pro EVVO (např. periodické i neperiodické publikace, výukové pomůcky, informační a metodické materiály).

Forma a výše podpory:

 • Pro podporu EVVO je minimální výše grantu 20 000 Kč a maximální výše grantu 60 000 Kč. Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 10 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru