Přeskočit na obsah

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Jihočeském kraji

Dotace na neinvestiční podporu systému Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a na činnost subjektů zabývající se EVVO v Jihočeském kraji.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat nejpozději od 2. 1. do 17. 1. 2020 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Školy a školská zařízení (mimo vysokých škol).
  • Nestátní neziskové organizace včetně zájmových svazů a spolků.
  • Obce a dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství (EVVO a EP).
  • Cílená podpora EVVO ve školách.

Forma a výše podpory:

  • Pro podporu EVVO je minimální výše grantu 20 000 Kč a maximální výše grantu 100 000 Kč. Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 10 % z celkových nákladů projektu.
  • Pro cílenou podporu EVVO ve školách je minimální výše grantu 5 000 Kč a maximální výše grantu 60 000 Kč. Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 10 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Veškeré hmotné produkty (např. publikace, informační a propagační materiály, CD, DVD apod.) vzniklé v rámci grantu nelze prodávat.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru