Přeskočit na obsah

Era pomáhá regionům

Pro rozdělení příspěvků do 20 regionů pro neziskové nebo příspěvkové organizace v rámci programu Era pomáhá regionům je připraveno 3 000 000 Kč.

Příjem žádosti:

  • Žádost o příspěvek (dar) je nutno podat do 15. července 2015.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze právnická osoba, a to nezisková nebo příspěvková organizace. Právní formy neziskových organizací oprávněného žadatele jsou spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, evidovaná církevní právnická osoba poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.

Typy podporovaných projektů:

  • Program ERA pomáhá regionům si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech.

Forma a výše podpory:

  • Celkem bude v této výzvě rozděleno 3 000 000 Kč, každému regionu bude přiděleno 150 000 Kč.
  • Úspěšným žadatelům poskytne program komunikační podporu a online i další nástroje pro získání finančních prostředků od veřejnosti.
  • Čtyři žadatelé, kteří získají v jednotlivých regionech od veřejnosti prostřednictvím online sbírkové platformy nejvíce prostředků, dostanou dar ve výši 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Příspěvek (dar) musí být využit pouze a výhradně na realizaci příslušného veřejně prospěšného projektu, a to v rozmezí 12-ti následujících kalendářních měsíců po obdržení peněz, plně v souladu se smlouvou.
  • Program je určen výhradně na podporu veřejně prospěšných projektů nekomerčního charakteru.
  • Žádosti ve formě vyplněné Přihlášky do programu Era pomáhá regionům spolu s povinnými přílohami se musí podat elektronicky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru