Přeskočit na obsah

Erasmus+ 2024 — Evropské univerzity: příležitost pro nové aliance

Hlavním cílem výzvy je podpořit vznik nových aliancí Evropských univerzit.

Příjem žádostí:

 • Výzva bude otevřena do 6. února 2024.

Příjemci podpory:

 • Žádost musí podat konsorcium nejméně 3 vysokých škol ze 3 různých způsobilých zemí, délka trvání projektů jsou 4 roky (s možností prodloužení). 

Typy podporovaných aktivit:

 • V současné době existuje celkem 50 aliancí Evropských univerzit, do nichž je zapojeno přes 430 vysokoškolských institucí včetně9 českých univerzit. V roli přidružených partnerů s aliancemi navíc spolupracuje kolem 1 700 subjektů z různých oborových oblastí a zemí. Cílem Evropské komise je podpořit do poloviny roku 2024 vznik alespoň 60 aliancí sdružujících přes 500 institucí, což představuje 10 % evropského vysokoškolského sektoru. Tohoto počtu má dosáhnout právě zveřejněná výzva v rámci programu Erasmus+.
 • Evropské univerzity jsou klíčovou iniciativou pro vytvoření tzv. Evropskému prostoru vzdělávání a transformaci vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Na celkově pátou výzvu v pořadí je vyhrazen rozpočet přes 189 milionů eur – vzhledem k tomu, že maximální výše grantu na žádost činí 14,4 milionů eur, má šanci dosáhnout na podporu i více než 10 konsorcií
 • Výzva je strukturována kolem dvou témat:
  • Téma 1: rozvoj hluboké institucionální nadnárodní spolupráce. 
   • Toto téma výzvy poskytne podporu žadatelům, kteří chtějí navázat hlubokou institucionální nadnárodní spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi v alianci „evropských univerzit“.
  • Téma 2: Společenství praxe pro aliance evropských univerzit. 
   • Toto téma výzvy poskytne podporu pro vytvoření prostředí pro spolupráci a podporu, kde se mohou aliance evropských univerzit setkávat za účelem sdílení osvědčených postupů a zkušeností v rámci společenství aliancí evropských univerzit, jakož i ve prospěch širšího sektoru vysokoškolského vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Tato poslední výzva k předkládání návrhů Erasmus+ má celkový rozpočet 189,2 milionů EUR.
 • Na Téma 1 — zaměřené na Rozvoj úzké mezinárodní spolupráce mezi institucemi, bylo proto vyhrazeno 187,7 milionů eur. Konsorcia mohou žádat o grant ve výši od 3,4 do 14,4 milionů eur – v závislosti na počtu partnerů. 
 • Na Téma 2 — Zároveň je menší část rozpočtu, celkem 1,5 milionu eur, vyčleněna novince letošní výzvy: založení tzv. Odborné komunity praxe aliancí.

Specifika a omezení:

 • Výzva je otevřenou soutěžní výzvou založenou na kvalitativních kritériích.
 • Nové aliance se mohou přihlásit. Jednou z důležitých novinek je navíc možnost zřídit Společenství praktických evropských univerzit na podporu užší spolupráce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru