Přeskočit na obsah

ERASMUS+ KA3 – Podpora malých a středních podniků, které se podílejí na učňovské přípravě

Dotace na podporu malých a středních podniků, jež nabízejí učňovskou přípravu, a to buď těm, které se zapojí nově, nebo těm, jež svou současnou nabídku učňovské přípravy podstatně rozšíří. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti se přijímají do 15. ledna 2016 do 12:00 hod. (bruselského času).

Příjemci podpory:

 • Skupina 1: průmyslové, obchodní a živnostenské komory nebo podobně významné odvětvové/profesní organizace, veřejné nebo soukromé podniky, poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy, jiné organizace, jejichž úlohou je podporovat MSP při rozšiřování nabídky učňovské přípravy. 
  • Partnerství musí být složeno alespoň ze dvou způsobilých zemí (přičemž jednou z nich musí být země, která se podílí na programu Erasmus+).
 • Skupina 2: ministerstva, sociální partneři (zaměstnavatelské a zaměstnanecké organizace), veřejné nebo soukromé společnosti, průmyslové, obchodní a živnostenské komory nebo obdobně významné odvětvové/profesní organizace (např. řemeslnické cechy), veřejné služby zaměstnanosti, regionální a místní orgány veřejné moci, poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy, agentury/střediska pro odborné vzdělávání a přípravu, školy nebo jiné vzdělávací instituce, vysoké školy, výzkumná střediska, mezinárodní organizace, neziskové organizace, mládežnické organizace, rodičovská sdružení, další příslušné subjekty. 
  • Síť nebo organizace, jejíž členové či afilace se nacházejí alespoň ve 12 zemích, které se podílejí na programu Erasmus+, přičemž alespoň 6 z nich se projektu účastní jako partneři.

Typy podporovaných projektů:

 • Skupina 1: budování kapacit pro zprostředkovatelské subjekty (jako jsou obchodní, průmyslové a živnostenské komory a jiné profesní organizace) nebo využívání dodavatelského řetězce větších společností k rozvoji a vytváření podpůrných struktur pro MSP, zejména pro ty bez předchozích zkušeností s učňovskou přípravou.
 • Skupina 2: cílená spolupráce mezi zastřešující organizací stávajících evropských sítí a organizací a jejich členy nebo afilacemi v jednotlivých zemích na rozvoji a vytváření podpůrných struktur pro MSP, zejména pro ty bez předchozích zkušeností s učni.
 • Obě skupiny:
  • Hledání řešení zvláštních problémů politiky MSP v oblasti nastavování nebo zintenzivňování učňovské přípravy, například posuzování a rozvoj správy a řízení, osnov či zajišťování kvality systémů učňovské přípravy.
  • Rozvoj finančních i nefinančních struktur (například podpora akreditace společnosti poskytující odbornou přípravu, odborná příprava a výcvik podnikových školitelů, správní postupy, hodnocení a certifikace učňů) pro MSP a modely sdílení nákladů, které motivují MSP, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy i studenty.
  • Podpůrná opatření, která pomáhají MSP zvyšovat kvalitu podnikových školitelů a zlepšovat spolupráci s poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy.
  • Podpora excelence v učňovské přípravě a/nebo začleňování znevýhodněných studentů do učňovské přípravy.
  • Rozvoj strategií pro zřizování společných středisek odborné přípravy nebo pro společnou odbornou přípravu, kterou by mohlo využívat sdružení MSP, jež by spolupracovaly na umísťování učňů.
  • Zpracování a šíření výukového a informačního materiálu nebo jiných praktických nástrojů zaměřených na MSP.
  • Vedení kampaní pro zatraktivnění učňovské přípravy s cílem zajistit zapojení MSP.
  • Určování a vypracování strategií a struktur na podporu přeshraniční mobility učňů v MSP (které však nezahrnují mobilitu samotných učňů).
  • Další příslušné činnosti na podporu MSP při rozšiřování nabídky učňovské přípravy.

Forma a výše podpory:

 • Celkový rozpočet vyčleněný na spolufinancování projektů se odhaduje maximálně na 8,7 milionu EUR (5,2 milionu EUR na skupinu 1 a 3,5 milionu EUR na skupinu 2).
 • Každý grant bude činit 300 000 až 600 000 EUR u skupiny 1 a 600 000 až 800 000 EUR u skupiny 2.
 • Agentura předpokládá, že bude financovat asi 15 návrhů (až 10 projektů v rámci skupiny 1 a až 5 projektů v rámci skupiny 2).

Specifika a omezení:

 • Výzva neposkytuje finanční podporu přímo MSP.
 • Fyzické osoby a samostatní obchodníci nemohou v programu žádat.
 • Země, které se podílejí na programu Erasmus+ jsou 28 členských států Evropské unie, země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko, kandidátské země EU: Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko.
 • Partnerské země programu Erasmus+ jsou potenciální kandidátské země EU: Bosna a Hercegovina a Kosovo.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru