Přeskočit na obsah

ERASMUS+ Klíčová akce 1 – Sdílené magisterské studium

Dotace na podporu zvýšení kvality, inovace a internacionalizace vysokoškolských institucí. Záměrem je zvýšení kvality a přitažlivosti Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a podporovat aktivity EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání nabídkou plných studijních stipendií pro nejlepší studenty magisterského studia po celém světě.

Příjem žádostí:

 • Pro projekty začínající v době mezi 1. srpnem a 31. říjnem se žádost musí předložit do 27. března téhož roku do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Vysokoškolská instituce se sídlem v programové zemi.
 • Vysokoškolská instituce podává žádost jménem konsorcia pro Sdílené magisterské studium.

Typy podporovaných projektů:

 • Zorganizování sdíleného magisterského studijního programu odpovídajícího 60, 90 nebo 120 kreditům ECTS (Evropský kreditní systém) zajišťovaného mezinárodním konsorciem vysokoškolských institucí, včetně účasti pozvaných odborníků (hostujících lektorů) v rámci výuky, odborné přípravy a/nebo za účelem výzkumu.
 • Udělování stipendií vynikajícím studentům z celého světa za účelem jejich účasti v jednom z těchto sdílených magisterských programů.

Forma a výše příspěvku:

 • Na řízení Sdíleného magisterského studia se poskytuje příspěvek 20 000 EUR na přípravný rok a 50 000 EUR na nastupující ročník společného magisterského studijního programu.
 • Studijní stipendia budou zahrnovat náklady na účast studentů, příspěvek k pokrytí nákladů na cestu a přestěhování a pobytových nákladů po celou dobu trvání Sdíleného magisterského studia.
 • Na základě těchto parametrů se výše grantu na přípravný rok a tři nové ročníky Sdíleného magisterského studia bude orientačně pohybovat mezi 2 až 3 miliony EUR.

Specifika a omezení:

 • Sdílená magisterská studia blížící se ke konci počátečního období financování budou vyzvána, aby se podrobila důkladnému přezkumu kvality.
 • Sdílené magisterské studium musí probíhat nejméně ve dvou programových zemích zastoupených v konsorciu.
 • Během počátečního období financování bude grant určen asi na 13 až 20 stipendií pro studenty a minimálně 4 pozvané odborníky/hostující lektory na každý nastupující ročník.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru