Přeskočit na obsah

ERASMUS+ Klíčová akce 3 — Podpora politických reforem

Dotace na projekty setkávání mladých lidí s osobami s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže. Klíčová akce 3 podporuje politické reformy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Akce podněcuje aktivní účast mladých lidí na demokratickém životě a podporuje diskusi mezi mladými lidmi a tvůrci politik mládeže, jejichž cílem je získat užitečné informace pro jejich následné využití.

Příjem žádostí:

 • Do 30. dubna, 12:00 hod. na projekty, které začínají mezi 1. srpnem téhož roku a 28. únorem následující roku.
 • Do 1. října, 12:00 hod. na projekty, které začínají mezi 1. lednem a 30. zářím následujícího roku.

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace.
 • Nevládní organizace působící v oblasti mládeže na evropské úrovni.
 • Veřejný orgán na místní úrovni.
 • Žadatel musí mít sídlo v programové zemi.

Typy podporovaných projektů:

 • Národní a mezinárodní setkání, která nabízejí prostor pro informace, diskusi a aktivní účast mladých lidí, při dialogu s představiteli s rozhodovacími pravomocemi o otázkách, které se týkají strukturovaného dialogu nebo Evropské strategie pro mládež.
 • Národní setkání a mezinárodní semináře, které připraví půdu pro oficiální konference mládeže pořádané během každého semestru členským státem, který právě předsedá Evropské unii.
 • Akce, jež podporují diskuse a informace o tématech politiky mládeže, která souvisí s aktivitami organizovanými během Evropskho týdne mládeže.
 • Konzultace s mladými lidmi s cílem zjistit jejich potřeby, pokud jde o jejich účast na demokratickém životě.
 • Aktivity simulující fungování demokratických institucí a rolí osob s rozhodovacími pravomocemi v rámci těchto institucí.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše grantu uděleného setkání strukturovaného dialogu činí 50 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Projekt by měl trvat od 3 do 24 měsíců.
 • Projekt musí probíhat v zemi žadatelské organizace, v případě projektů evropských nevládních organizací mohou činnosti probíhat v kterékoli programové zemi zapojené do projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru