Přeskočit na obsah

Erasmus+ Klíčové akce 3 : Podpora reformy politiky — výhledové iniciativy

Výkonná agentura Evropské komise vydala výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 3 : Podpora reformy politiky — výhledové iniciativy. Projekty z této výzvy by se měly zaměřovat na inovativní přístupy v oblasti vzdělávání, mládeže a odborné přípravy, které by mohly být začleněny do běžného užívání a které by tím zlepšily celkovou kvalitu této oblasti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 24. 2. 2015 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné moci na vnitrostátní, regionální či místní úrovni odpovědné za politiku v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
 • Nevládní neziskové organizace soukromé i veřejné.
 • Mezinárodní organizace, společnosti.
 • Výzkumná střediska a univerzity, školy a jiné vzdělávací instituce.
 • Obchodní komory, sítě, střediska pro uznávání, hodnotící instituce.
 • Odborové organizace a sociální partneři.
 • Organizace občanské společnosti a kulturní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Oblast 1 – Vzdělávání a odborná příprava
  • Snižování rozdílů ve studijních výsledcích postihujících žáky a studenty ze znevýhodněných prostředí.
  • Zvyšování kvality vzdělávání využitím analýzy učení a sémantiky učení.
  • Prosazování inovativní výuky a učení na základě spolupráce.
  • Otevírání (virtuální či fyzické) infrastruktury institucí vzdělávání a odborné přípravy pro vzdělávání dospělých a zajištění modulárních certifikovaných možností studia.
  • Zlepšení kvality a zvýšení excelence v odborném vzdělávání a přípravě.
  • Reformování vysokoškolského vzdělávání, aby bylo různorodější, vstřícnější a konkurenceschopnější.
 • Oblast 2 – Mládež
  • Využití účasti prostřednictvím internetu (e‑participation) jako nástroje k podpoře posilování postavení mladých lidí a jejich aktivní účasti na demokratickém životě.
 • Projekt může mít následující formy:
  • Analýza, studie, výzkumná činnost
  • Činnost odborné přípravy, vypracování zprávy, závěrů projektů
  • Workshopy, konference, semináře, výměny
  • Osvětové akce a šíření informací
  • Akce zaměřené na vytváření a zdokonalování sítí
  • Vývoj nástrojů IKT (software, platformy, aplikace apod.)

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 17 000 000 EUR.
 • Finanční příspěvek EU nesmí překročit 75 % celkových způsobilých projektových nákladů.
 • Jeden projekt může být podpořen maximální částkou 500 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí sídlo v některé z členských zemí EU nebo v zemi EHP či v kandidátské zemi.
 • Projekt musí být zahájen v období mezi 1. 11. 2015 a 1. 1. 2016.
 • Doba trvání projektu musí být mezi 24 a 36 měsíci.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 [mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru