Přeskočit na obsah

Erasmus+ Program Jean Monnet

Dotace na celosvětovou podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií Evropské unie. Akce jsou také zaměřeny na rozvíjení dialogu akademického světa s tvůrci politik, a to především s cílem zlepšit provádění politik EU. Studia Evropské unie zahrnují studia Evropy jako celku s důrazem na evropský integrační proces a aktivní evropské občanství a dialog mezi lidmi i kulturami.

Příjem žádostí:

 • Pro projekty začínající 1. září musí být žádost podána nejpozději do 26. března téhož roku do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vysokoškolské instituce sídlící v kterékoli zemi světa.
 • Vysokoškolská instituce sídlící v programové zemi, která je držitelem Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE).
 • Instituce činné v tematické oblasti EU a spolky vysokoškolských pedagogů a výzkumníků v rámci Podpory institucím a spolkům Jean Monnet.

Typy podporovaných projektů:

 • Moduly Jean Monnet — krátký výukový program v oblasti studií Evropské unie na vysokoškolské instituci.
 • Katedry Jean Monnet — výukové pracoviště se specializací v oboru studií Evropské unie určeným pro univerzitní profesory a docenty.
 • Centra excelence Jean Monnet — soustředí se na rozvoj synergického působení různých dílčích oborů a zdrojů evropských studií a na rozvíjení společných mezinárodních činností.
 • Podpora institucím a spolkům Jean Monnet — referenční pracoviště pro tématické oblasti související s Evropskou unií.
 • Sítě Jean Monnet — podporují vytváření a rozvoj sdružení mezinárodních aktérů v oblasti studií EU.
 • Projekty Jean Monnet — podporují inovace, vzájemné podněcování rozvoje a rozšiřování obsahu týkajícího se EU.

Forma a výše podpory:

 • Moduly Jean Monnet — maximální výše grantu je 30 000 EUR.
 • Katedry Jean Monnet — maximální výše grantu je 50 000 EUR.
 • Centra excelence Jean Monnet — maximální výše grantu je 100 000 EUR.
 • Podpora institucím a spolkům Jean Monnet — v případě institucí horní mez není stanovena, v případě spolků nejvýše 50 000 EUR.
 • Sítě Jean Monnet — maximální výše grantu je 300 000 EUR.
 • Projekty Jean Monnet — maximální výše grantu je 60 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Mezi ústřední tematické oblasti patří evropská studia a srovnávací regionální studia, komunikační a informační studia EU, hospodářská studia EU, historická studia EU, studia mezikulturního dialogu EU, mezioborová studia EU, studia mezinárodních vztahů a diplomacie EU, studia práva EU, politická a správní studia EU.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru