Přeskočit na obsah

Erasmus — Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti, a také na výjezdy vzdělávaných dospělých osob s omezenými příležitostmi.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podávání žádostí 2022:
 • Mobilita jednotlivců (KA1)
  • Krátkodobé projekty mobilit 23. 2. 2022
  • Akreditované projekty mobilit 23. 2. 2022.
 • Partnerství pro spolupráci (KA2)
 • Partnerství malého rozsahu

  • 1. kolo 23. 3. 2022,
  • 2. kolo 4. 10. 2022.
 • Kooperativní partnerství 23. 3. 2022

Příjemci podpory:

 • Organizace poskytující formální, informální a neformální vzdělávání dospělých.
 • Místní a regionální orgány veřejné správy.
 • Koordinační orgány.
 • Další organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti, a také na výjezdy vzdělávaných dospělých osob s omezenými příležitostmi.
 • Mobilita zaměstnanců:

  • Výukové školicí pobyty (teaching/training assignment) umožňují vzdělavatelům dospělých poskytovat výuku nebo školení v partnerské organizaci v zahraničí po dobu 2 až 365 dnů. Přijímající organizaci si hledá vysílající organizace sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti.
  • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí v zahraničí podporuje profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání dospělých např. prostřednictvím strukturovaného kurzu či školení. Kurzy si organizace vybírá sama na základě svých konkrétních potřeb jako instituce a potřeb jednotlivých pracovníků. Kurzy mohou být v délce 2 až 30 dnů.
  • Stínování neboli job-shadowing umožňuje pracovníkům ve vzdělávání dospělých, aby strávili určitou dobu (2 až 365 dnů) v zahraničí v příslušné organizaci působící v tomto sektoru vzdělávání. Účastník stínování vstřebává metody a postupy práce zavedené přijímací organizací a následně a testuje nové poznatky v praxi na své domovské instituci.

Forma a výše podpory:

 • Cestovní náklady:
  • Jedná se o příspěvek na cestovní náklady účastníků mobilit. Hradí se cesta účastníků na vzdělávací aktivitu a zpět.
 • Náklady na organizaci mobilit

  • Příspěvek na náklady přímo spojené s realizací projektu dostává škola na financování nákladů spojených s přípravou účastníků, jejich monitorováním a podporou během mobilit, následnými aktivitami a šířením dosažených výsledků, případně na jakékoli další náklady nutných pro realizaci projektu mobilit.
 • Pobytové náklady
  • Příspěvek na pobytové a jiné náklady vzniklé účastníkovi během mobility. Částka je stanovená příspěvkem na jednotkové náklady dle cílové země.
 • Kurzovné
  • Příspěvek na poplatky za kurzy. Náklad se týká pouze účasti na aktivitách, které vyžadují zaplacení kurzovného, v případě výukových pobytů a stínování tento náklad nevzniká.
 • Náklady na účastníky se specifickými potřebami 
  • Příspěvek na jednotkové náklady k organizačním nákladům činí 100 EUR na mobility pro účastníky s omezenými příležitostmi.
  • Mimořádné náklady – příspěvek na dodatečné náklady spojené s účastí osob se specifickými potřebami na vzdělávacích aktivitách. Žádost o tento příspěvek je nutné specifikovat již v žádosti, kde žadatel dle vlastního uvážení vyčíslí předpokládané náklady. Při schválení mohou být tyto náklady propláceny ve výši 100 % reálných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Skupinové mobility vzdělávaných osob spočívají ve společném výjezdu pro minimální počet dvou osob v délce 2 až 30 dní. Na výjezdu probíhá skupinové učení se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí.
 • V rámci individuální mobility mohou vzdělávaných osoby vyjet do zahraničí na 2 až 30 dnů. Aktivita může mít podobu formálního nebo neformálního vzdělávání.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru