Přeskočit na obsah

Erasmus+ Sport

Dotace na akce v oblasti sportu, jejichž výsledkem bude rozvoj, šíření a zavádění inovativních postupů na evropské, národní ale také regionální a místní úrovni. Bude podporováno vytváření partnerství pro spolupráci v oblasti sportu a také realizace neziskových evropských sportovních akcí.

Příjem žádostí:

 • Do 14. března, do 12:00 hod. pro projekty zahajované 1. června téhož roku.
 • Do 26. června, do 12:00 hod. pro projekty zahajované 1. ledna následujícího roku.

Příjemci podpory:

 • Partnerství pro spolupráci:
  • Veřejné orgány odpovědné za oblast sportu na místní, regionální nebo národní úrovni.
  • Národní olympijský výbor, národní sportovní konfederace nebo národní sportovní svaz.
  • Sportovní organizace na místní, regionální, národní, evropské a mezinárodní úrovni.
  • Sportovní klub.
  • Spolek nebo odborová organizace zastupující sportovce či účastníky sportovních aktivit (např. trenéři, manažeři, apod.)
  • Organizace zastupující hnutí “sport pro všechny”, činná na poli propagace tělesné aktivity nebo zastupující sektor aktivního odpočinku.
  • Organizace činná v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže.
 • Neziskové sportovní akce: 
  • Veřejné orgány odpovědné za oblast sportu na místní, regionální nebo národní úrovni.
  • Sportovní organizace na místní, regionální, národní, evropské a mezinárodní úrovni.
  • Koordinátor národní akce organizované v rámci evropské akce na poli sportu.

Typy podporovaných projektů:

 • Partnerství pro spolupráci: 
  • Vytváření síťového propojení mezi klíčovými aktéry.
  • Identifikace a sdílení ověřených postupů.
  • Vývoj a zavádění modulů přípravy a vzdělávání.
  • Činnosti zvyšující povědomí o hodnotách sportu a tělesné aktivity v souvislosti s osobním, sociálním a profesním rozvojem jedince.
  • Činnosti prohlubující vědeckou základnu sportu.
  • Činnosti podněcující vzájemné inovativní působení oblasti sportu a oblasti zdravotnictví, vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
  • Konference, semináře, zasedání, setkání a akce zvyšující povědomí o výše uvedených činnostech a podporující je.
 • Neziskové sportovní akce:
  • Organizace tréninkových aktivit pro sportovce, trenéry a dobrovolníky v období předcházejícím akcí.
  • Organizace sportovní akce.
  • Organizace vedlejších činností souvisejících se sportovní akcí (konference, semináře).
  • Provádění následných činností (hodnocení, příprava plánů pro budoucnost).

Forma a výše podpory:

 • Partnerství pro spolupráci: 
  • Nejvyšší možný udělený grant je 500 000 EUR. Maximálně 80 % z celkových způsobilých nákladů.
 • Neziskové sportovní akce: 
  • Nejvyšší možný udělený grant je 2 000 000 EUR. Maximálně 80 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Projekty by měly také přispívat k řešení problémů spojených s dopingem, dohod o výsledcích zápasů, nesnášenlivosti a diskriminace jakéhokoli druhu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru