Přeskočit na obsah

ESF+ Social Innovation Plus — Inovativní přístupy ke zmírnění společenských důsledků ruské útočné války proti Ukrajině v zemích EU

Nová otevřená výzva reaguje na pokračující krizi vyplývající z ruské útočné války proti Ukrajině. Řeší výzvy, kterým čelí společnosti a veřejné služby v členských státech EU, a podporuje integraci a sociální začlenění lidí, kteří uprchli z Ukrajiny. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti  musí být podány do uzávěrky výzvy 24. 4. 2024 v 17:00 SELČ. 

Příjemci podpory:

  • Způsobilá jsou pouze konsorcia. 
  • Aby bylo konsorcium uznáno za způsobilé, musí zahrnovat žadatele (koordinátora) a alespoň jednoho spolužadatele. Členové konsorcia zastupují alespoň dva různé členské státy EU. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Výzva s odhadovaným rozpočtem 22 milionů EUR podpoří nadnárodní projekty, které se zaměřují na přenos nebo rozšiřování sociálních inovací a přispívají k následujícím cílům: 
    • Integrace a sociální začlenění lidí, kteří uprchli z Ukrajiny. Očekává se, že projekty v rámci tohoto cíle navrhnou vícevrstvý přístup k integraci uprchlíků v hostitelských zemích v celé EU, včetně řešení na míru v oblastech, jako je zaměstnání, dovednosti, bydlení a přístup k sociálním a pečovatelským službám. 
    • Zmírnění důsledků krize na společnosti členských států a jejich veřejné služby. Očekává se, že projekty v rámci tohoto cíle vyvinou inovativní modely pro řešení širších problémů, jako je řešení energetické chudoby, zmírnění krize kupní síly a rozvoj inkluzivnějších sociálních služeb. 

Forma a výše podpory:

  • Výše grantu: Odhadovaná výše grantu se pohybuje mezi 200 000 EUR až 700 000 EUR na projekt (to však nevylučuje předložení/výběr žádostí požadujících jiné částky), což nepředstavuje více než 80 % celkového rozpočtu projektu. Spolufinancování ve výši alespoň 20 % tak musí pocházet z jiných zdrojů, než je rozpočet EU. 

Specifika a omezení:

  • Předpokládaná doba trvání projektu: 12–18 měsíců. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru