Přeskočit na obsah

ESF+ Sociální inovace pro zvyšování kvalifikace zranitelné mládeže, zejména mladých lidí bez zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET)

Cílem výzvy je rozvíjet dovednosti zranitelné mládeže, a zejména NEET , jejich opětovným zapojením do učení a zaměřením na jejich (znovu) integraci na trhu práce. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti  musí být podány před uzávěrkou výzvy 29. 2. 2024 v 17:00 SEČ.  

Příjemci podpory:

 • Způsobilá jsou pouze konsorcia. 
 • Aby bylo konsorcium považováno za způsobilé, musí zahrnovat žadatele (koordinátora) a alespoň jednoho spolužadatele z jiného členského státu EU, než je koordinátor. Každé konsorcium musí rovněž zahrnovat alespoň jeden veřejný nebo soukromý právnický subjekt jako koordinátor, příjemce nebo jako přidružený partner, který je potenciálním spoluzakladatelem další implementace inovativního přístupu, který má být rozšířen nebo replikován (Řídící orgán ESF+ nebo zprostředkující subjekt , nadace atd.). V žádosti musí být uvedena role takové instituce jako potenciálního spoluzakladatele. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporou nadnárodní spolupráce se iniciativa ESF+ SI+ zaměřuje na rozšíření osvědčených postupů v různých oblastech, včetně zaměstnanosti, vzdělávání, dovedností a sociálního začleňování po celé Evropě. Cílem výzvy je podpořit vývoj nebo rozšíření inovativních metod, které se ukázaly jako úspěšné v jiných kontextech, v jiných zemích nebo regionech nebo v rámci předchozích experimentů. 
 • S odhadovaným rozpočtem 9 milionů EUR by se nadnárodní projekty měly zaměřit na: 
  • další rozvoj inovativních přístupů k účinnému dosahu, modelů učení a aktivace dovedností na trhu práce;
  • zaměřit se na zranitelné mladé lidi; 
  • dosažení úspěchu spojením základních prvků jako jádra projektů. 

Forma a výše podpory:

 • Výše grantu se pohybuje mezi 200 000 EUR a 700 000 EUR na projekt (to však nevylučuje předložení/výběr žádostí požadujících jiné částky), což představuje nejvýše 80 % celkového rozpočtu projektu. Spolufinancování ve výši alespoň 20 % tak musí pocházet z jiných zdrojů, než je rozpočet EU. 

Specifika a omezení:

 • Doba trvání:  Orientační doba trvání projektu by měla být až 24 měsíců. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru