Přeskočit na obsah

Etická výchova ve školách v Královéhradeckém kraji

Podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu jako prevenci rizikového chování a zdravého životního stylu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 14. 12. 2023, 8:00 do 24. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby vykonávající činnost školy, která poskytuje stupeň vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů 
    • Podpora etické výchovy ve školách, kde může být samostatným vyučovacím předmětem nebo se skládat z aktivit směřujících ke zlepšení etického prostředí napříč celým vyučovacím procesem. Podpořeny mohou být aktivity vedoucí k navázaní a udržování uspokojivých vztahů, k poznání sebe sama, k tvořivému řešení každodenních problémů, k podpoře kritického myšlení, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa. Tématy mohou dále být například potírání xenofobie, náboženská nesnášenlivost, rasismus. Základní cílovou skupinou jsou žáci, ale výhodou je zacílení aktivit i na rodiče a veřejnost (např. seniory. Výstupy projektů musí být zveřejněny formou příkladů dobré praxe na webových stránkách škol. Projekty musí být v souladu s Školskou inkluzivní koncepcí Královéhradeckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí 40 000 Kč.
  • Dotace může pokrýt maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.
  • Doba realizace projektů: 01. 08. 2024 — 31. 07. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru