Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Etická výchova ve školách v Královéhradeckém kraji

volunteers-2654004_960_720
Share Button

Podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu jako prevenci rizikového chování a zdravého životního stylu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 16. 12. 2020 (8.00 hod.) do 27. 1. 2021 (14.00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy, která poskytuje stupeň vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program je součástí Projektu etického vzdělávání Královéhradeckého kraje (pro období 2018-2020). Slouží k podpoře etické výchovy ve školách, kde může být samostatným vyučovacím předmětem nebo se skládat z aktivit směřujících ke zlepšení etického prostředí napříč celým vyučovacím procesem.
 • Podpořeny mohou být aktivity vedoucí k navázaní a udržování uspokojivých vztahů, k poznání sebe sama, k tvořivému řešení každodenních problémů, k podpoře kritického myšlení, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa. Tématy mohou dále být například potírání xenofobie, náboženská nesnášenlivost, rasismus. Základní cílovou skupinou jsou žáci, ale výhodou je zacílení aktivit i na rodiče a veřejnost (např. seniory).
 • Projekty mohou zahrnovat vzdělávání pedagogických pracovníků, které lze podpořit příspěvkem na akreditované studium, i nákup učebnic, učebních pomůcek nebo výukového softwaru. Výstupy projektů musí být zveřejněny formou příkladů dobré praxe na webových stránkách škol. Projekty musí být v souladu s aktuální Koncepcí školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje.
 • Podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.
  • Komplexní projekty školy v oblasti etické výchovy – velký rozsah aktivit v oblasti etiky, působení na široké cílové skupiny (vysoká).
  • Zavádění etické výchovy/třídnických hodin do školní výuky, školního vzdělávacího programu (střední) 01. 08. 2021 – 31. 07. 2022 Podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 40 000 Kč.
 • Dotace může pokrýt maximálně 80 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.
 • Doba realizace projektů: 01. 08. 2021 – 31. 07. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>