Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Eureka GlobalStars

laboratory-385349__340
Share Button

V rámci iniciativy Eureka GlobalStars na základě vzájemného souhlasu vyhlašují Japonsko, Kanada, Česká republika, Francie, Německo, Izrael, Španělsko a Spojené království společnou výzvu. Účastníci z Japonska a příslušných členských zemí Eureka se vyzývají, aby předložili společné návrhy projektů ve výzkumu a vývoji inovativních produktů a aplikací se silným tržním potenciálem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí: od 8. června 2020 do 10. září 2020 do 17:00.

Příjemci podpory:

 • České společnosti – malé a střední podniky i velké společnosti – jsou způsobilé k podání návrhu projektu a mohou se k nim připojit univerzity a výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva k předkládání návrhů bude otevřenou výzvou k předkládání projektů z jakéhokoli odvětví.
 • Partneři musí splňovat následující kvalifikace:

  • Konsorcium by mělo zahrnovat nejméně dvě společnosti, které jsou na sobě nezávislé, jedna společnost pro Japonsko a jedna společnost z jedné z členských zemí Eureka účastnících se výzvy.
  • Partneři projektu musí vyjádřit svou vůli ke spolupráci na oboustranně výhodném projektu v rámci výzkumu a vývoje vedoucího k novému produktu, průmyslovému procesu nebo službě.
  • Produkt, proces nebo služba musí být inovativní a pro všechny zúčastněné partnery musí existovat technologické riziko.
  • Projekt musí být přínosem pro všechny zúčastněné partnery.
  • Projekt by měl mít zřejmý přínos a přidanou hodnotu vyplývající z technologické spolupráce mezi účastníky z různých zemí (např. Zvýšená znalostní základna, obchodní vedení, přístup k infrastruktuře výzkumu a vývoje atd.).
  • Podepsaná dohoda o založení konsorcia (CA) je vyžadována po schválení před skutečným zahájením projektu. Měl by zahrnovat mimo jiné vlastnictví a využívání know-how a vypořádání práv duševního vlastnictví. Návrh dohody o založení konsorcia by měl být předložen spolu s přihláškou Eureka jako přílohou.
  • Maximální doba trvání projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.
  • Žádná jednotlivá organizace ani jednotlivá země nemohou požadovat více než 70% celkových způsobilých nákladů společného projektu.
  • Vojenské projekty jsou vyloučeny.

Forma a výše podpory:

 • MŠMT bude financovat projekty VaV prostřednictvím grantů:
 • MSP až do 50% způsobilých nákladů české části projektu; 
 • velké společnosti až do 30% způsobilých nákladů české části projektu a celkem omezeny na 160 000 EUR ročně (až 4 000 000 Kč).

Specifika a omezení:

 • Účastnit se mohou také partneři z jiných zemí Eureka nebo ze zemí mimo Eureka, ale v této výzvě nebudou financováni zúčastněnými financujícími agenturami. Následně si tito partneři musí zajistit své vlastní financování ve lhůtách pro tuto výzvu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>