Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

EUROSTARS 2 – podpora výzkumu a vývoje MSP

výzkum 1
Share Button

Program EUROSTARS 2 poskytuje v programovém období 2014 – 2020 podporu pro mezinárodní spolupráci malých a středních podniků se zaměřením na vlastní výzkum a vývoj. Nyní je možné žádat o podporu z tohoto programu v rámci  dvanácté výzvy.

Příjem žádostí:

  • Uzávěrka osmé výzvy je stanovena na 12. září 2019 v 20.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • MSP provádějící výzkum mohou žádat o financování v rámci programu Eurostars.
  • Malé a střední podniky, výzkumné ústavy, univerzity a velké podniky, ale vedoucí projektu musí být MSP provádějící výzkum a vývoj ze země Eurostars.

Typy podporovaných projektů:

  • Nadnárodní či přeshraniční tržně orientované projekty z oblasti vědy a výzkumu (se zaměřením na vývoj nových výrobků, technologických procesů a služeb).
  • Rozvoj nových produktů, procesů a služeb prostřednictvím podpory a přístupu k vnitrostátním finančním prostředkům.
  • Kombinovat a sdílet odborné znalosti a prospěch z práce za hranicemi jednotlivých států.

Forma a výše podpory:

  • Financování projektů Eurostars 2 je prováděno z národních finančních prostředků a z rozpočtu Horizont 2020 pro výzkum a vývoj.
  • MSP hradí minimálně 50% celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Konsorcium projektu musí mít nejméně 2 různé partnery (nezávislé právní subjekty) ze dvou různých zemí Eurostars.
  • Projekt musí být dokončen do 36 měsíců nebo méně. Uvedení výsledků projektu na trh projektu Eurostars by mělo být do 24 měsíců od dokončení projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>