Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Evropské konsorcium INNOWWIDE – Výzva Viability Assessment Projects

handshake-3139227__340
Share Button

Cílem 2. výzvy je podpořit spolupráci evropských subjektů s mimoevropskými partnery ze zemí tří kategorií. Jedná se o rozvojové ekonomiky, dále o rostoucí velké hráče (Rusko, Čína, Brazílie, Indie, Mexiko) a rozvinuté země.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  31. března 2020.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky , včetně mladých společností a začínajících podniků, z jakéhokoli odvětví, které se snaží konkurovat a začít podnikat na nových a rozvíjejících se trzích po celém světě.
 • Příjemcem musí být „podnik“ (obchodní korporace, družstvo), který vykonává hospodářskou činnost (prodej výrobků nebo poskytování služeb na trhu za danou cenu). Nově založené podniky (začínající společnosti) nebo společnosti bez hospodářské činnosti (ale očekávané, že vstoupí na trh brzy) mohou být také kvalifikovány jako malé a střední podniky.
 • Osoby samostatně výdělečně činné, partnerství a sdružení nebo jakýkoli jiný subjekt odlišný od výše uvedeného nebudou způsobilé.
 • Příjemce musí být usazen v členském státě EU nebo v přidružené zemi programu Horizont 2020 a musí splňovat kritéria finanční životaschopnosti uvedená v pokynech INNOWWIDE
 • Příjemce se musí zavázat, že zřídí finanční účty projektu a bude informovat konsorcia INNOWWIDE o provedení a výsledcích VAP.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem projektů může být uvedení nových inovativních produktů na nové trhy nebo ověření technických, komerčních, právních nebo socio-ekonomických parametrů inovativních nápadů pro tržní uplatnění.

Forma a výše podpory:

 • Rozpočet, který je k dispozici pro tuto výzvu, je 3 000 000 EUR. 
 • Každý schválený VAP obdrží pevnou částku grantu 60 000 EUR, což představuje maximálně 70 % celkových způsobilých nákladů projektu, což by mělo být minimálně 86 000 EUR. 
 • 50 % bude vyplaceno na začátku projektu. Po 6 měsících bude příjemce povinen předložit závěrečnou zprávu VAP. Po schválení této zprávy bude vyplaceno zbývajících 50 %.

Specifika a omezení:

 • Je povolen pouze jeden návrh na žádajícího MSP.
 • Malé a střední podniky, které nejsou financovány v rámci výzvy 1, se mohou znovu přihlásit do výzvy 2 a uvést to ve formuláři žádosti.
 • Financované malé a střední podniky v rámci výzvy 1 nebudou mít nárok na výzvu 2.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>