Přeskočit na obsah

Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který souvisí s tvorbou a správou Digitální technické mapy obce, která má ke dni schvalování žádosti o dotaci uzavřenou s Plzeňským krajem „Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM DMVS PK“ a vydanou obecně závaznou vyhlášku obce „O vedení technické mapy obce“.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 1. 2022, 17:13:36 do 18. 4. 2022, 17:13:36.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury ve vlastnictví, spoluvlastnictví či správě Žadatele formou mapování na daném území Plzeňského kraje (urbanizované i neurbanizované území) za účelem rozšíření datového fondu DTM PK do 100 % nákladů.
 • b) Aktualizace a transformace již pořízených datových sad technické infrastruktury ve vlastnictví, spoluvlastnictví či správě Žadatele (pokud ovšem data nebyla pořízena v rámci jiné žádosti o dotaci z jiného dotačního programu Plzeňského kraje) do podoby datového modelu odpovídajícím standardům předpisu DTMK tak, aby je bylo možné integrovat do DTM PK za účelem rozšíření datového fondu DTM PK do 100 % nákladů.
 • c) Služby související s implementací dat do Datového skladu DTM PK a datového skladu uživatele do 5 % nákladů.
 • d) GIS SW pro zpracování nebo zobrazení pořízených dat do celkové výše 20 000 Kč.
 • e) Na základě dosavadních zkušeností Plzeňského kraje a z orientačního průzkumu trhu jsou stanoveny maximální ceny za pořízení dat následovně: 
  • Max. cena za vyhledání inženýrské sítě: 3 000 Kč za 100 m sítě.
  • Max. cena za zaměření vyhledané inženýrské sítě: 3 000 Kč za 100 m sítě.
  • Max. cena za zaměření 1 bodového prvku (vpusti, lampy VO): 500 Kč za 1 bod.

Forma a výše podpory:

 • Podíl dotace na celkových náhledech projektu může být maximálně: 
  • a) 90 % na projekty, v rámci nichž dojde k pořízení (digitalizaci) nebo aktualizace a transformace jen vybrané části (jak typem, tak územně) technické infrastruktury ve vlastnictví, spoluvlastnictví či správě Žadatele a jejich vložení do DTM PK,
  • b) 95 % na projekty, v rámci nichž dojde k pořízení (digitalizaci) nebo aktualizace a transformace veškeré technické infrastruktury ve vlastnictví, spoluvlastnictví či správě Žadatele a jejich vložení do DTM PK.
 • Minimální výše poskytnuté dotace je 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí v popisu projektu jednoznačně deklarovat, popsat a následně i zajistit průběžnou aktualizace pořízených dat po dobu minimálně 5 let od dokončení projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru