Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji

monitor-2728120__340
Share Button

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v žádosti o dotaci. Tento projekt musí souviset s tvorbou a správou Digitální technické mapy  obce, která má ke dni podání žádosti uzavřenou Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Plzeňským krajem a vydanou obecně závaznou vyhlášku obce „O vedení technické mapy obce“.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat:
  • 1. kolo od 03. 02. do 30. 03. 2020 (schválení na zasedání Zastupitelstva PK dne 08. 06. 2020).
  • 2. kolo od 31. 03. do 25. 05. 2020 (schválení na zasedání Zastupitelstva PK dne 07. 09. 2020).

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury ve vlastnictví, spoluvlastnictví či správě Žadatele formou mapování na daném území Plzeňského kraje (urbanizované i neurbanizované území) za účelem rozšíření datového fondu DTM PK do 100 % nákladů.
 • b) Aktualizace a transformace již pořízených datových sad technické infrastruktury ve vlastnictví, spoluvlastnictví či správě Žadatele (pokud ovšem data nebyla pořízena v rámci jiné žádosti o dotaci z jiného dotačního programu Plzeňského kraje) do podoby datového modelu odpovídajícím standardům DTM PK tak, aby je bylo možné integrovat do DTM PK za účelem rozšíření datového fondu DTM PK do 100 % nákladů.
 • c) Služby související s implementací dat do Datového skladu DTM PK do 5 % nákladů.
 • d) GIS SW pro zpracování nebo zobrazení pořízených dat do celkové výše 20 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • Podíl dotace na celkových náhledech projektu může být maximálně:
  • a) 90 % na projekty, v rámci nichž dojde k pořízení (digitalizaci) nebo aktualizace a transformace jen vybrané části (jak typem, tak územně) technické infrastruktury ve vlastnictví, spoluvlastnictví či správě Žadatele a jejich vložení do DTM PK,
  • b) 95 % na projekty, v rámci nichž dojde k pořízení (digitalizaci) nebo aktualizace a transformace veškeré technické infrastruktury ve vlastnictví, spoluvlastnictví či správě Žadatele a jejich vložení do DTM PK.
 • Minimální výše poskytnuté dotace je 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí v popisu projektu jednoznačně deklarovat, popsat a následně i zajistit průběžnou aktualizace pořízených dat po dobu minimálně 5 let od dokončení projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>