Přeskočit na obsah

Finanční podpora města Příbram na rok 2018

Podpora je poskytována na veřejně prospěšné projekty ve městě Příbram a to v oblastech: kultura, zahraničí, životní prostředí, jednorázové sportovní akce, rozvoj a údržba sportovišť, činnost sportovních organizací, vrcholový a výkonnostní sport, dobrovolní hasiči, církve a náboženské společnosti, výchova a vzdělávání, oblast sociální, zdravotnictví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od od 01. 11. 2017 do 30. 11. 2017 do 15:00 hod. 
 • Žádost o finanční podporu lze podat pouze elektronicky prostřednictvím internetové aplikace a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací, a to včetně příloh, pokud jsou požadovány, na Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I.

Příjemce podpory:

 • O finanční podporu může požádat právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.
 • Pro poskytnutí podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace.

Typy podporovaných projektů:

 • Kultura.
 • Zahraničí.
 • Životní prostředí.
 • Jednorázové sportovní akce.
 • Rozvoj a údržba sportovišť.
 • Činnost sportovních organizací.
 • Vrcholový a výkonnostní sport.
 • Dobrovolní hasiči.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Výchova a vzdělávání.
 • Oblast sociální.
 • Zdravotnictví.

Forma a výše podpory:

 • Pokud poskytovatel výslovně nestanoví jinak, lze z rozpočtu města podpořit maximálně 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt.

Specifika a omezení:

 • V rámci přidělovacího řízení pro příslušné období je žadatel oprávněn předložit pouze jednu žádost do jednotlivé oblasti podpory. Současně platí, že na tentýž obsahově shodný projekt nesmí být podána žádost v rámci jiné oblasti podpory města Příbram.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru