Přeskočit na obsah

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji 2014 — 2020

Dotace je poskytována na zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa; udržitelné hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí je od 5. 3. do 5. 4. 2019.

Příjemci dotací:

  • Vlastník lesa nebo jiný oprávněný žadatel (osoba oprávněná k užívání lesních pozemků – nájemní smlouva, souhlas vlastníka). Pokud jsou pozemky ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o podporu vždy osoba, která má většinový spoluvlastnický podíl nebo je zmocněna písemnou plnou mocí.

Typy podporovaných projektů:

  • Zřizování nových oplocenek.
  • Individuální ochrana sazenic proti zvěři — meliorační a zpevňující dřeviny.
  • Zlepšování kvality lesní půdy — hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.

Formy a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků Programu: 7 000 000 Kč.
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není uvedena.

Specifika a omezení:

  • V případě poskytnutí podpory ze strany Ústeckého kraje nesmí žadatel čerpat v rámci JPRL o stejný předmět příspěvku z nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
  • Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Ústeckého kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru