Přeskočit na obsah

Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji

Dotace je poskytována na realizaci projektů, které souvisejí s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET.

Příjem žádostí:

 •  Žádosti o dotaci lze podávat: od 23. 2. 2024 do 7. 3. 2024,23:59:00.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Způsobilé výdaje:
  • nákup optických vláken včetně veškerých příslušných pasivních prvků,
  • výstavba a rozšiřování optických tras (položení a instalace chrániček a všech souvisejících nezbytných zařízení) včetně veškerých příslušných pasivních prvků,
  • aktivní prvky a jejich software včetně licence potřebné pro provoz a monitoring v celkové hodnotě maximálně 250 000 Kč
  • služby související s implementací a oživením sítě do 5 % nákladů projektu,
  • technický dozor stavebníka,
  • projektová dokumentace do 10 % nákladů projektu,
  • pořízení elektrocentrály do 90 % nákladů (bez vazby na budování nové optické trasy), vztahuje se pouze na uzlové body krajské datové sítě CamelNET, pokud jsou v nich umístěny aktivní prvky — zařízení ve vlastnictví Poskytovatele, která zajišťují chod páteřní datové sítě CamelNET a která vyžadují nepřetržitou dodávku elektrické energie.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace je 50 000 Kč. Nejnižší možná částka požadované dotace je proto stanovena na 50 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace je 1 250 000 Kč a 200 000 Kč v případě elektrocentrály.  Nejvyšší možná částka požadované dotace je proto stanovena na 1 250 000 Kč a 200 000 Kč v případě elektrocentrály.
 • Celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných v rozpočtu Plzeňského kraje na tento DP činí 12 milionů Kč.
 • Podíl dotace na celkových nákladech projektu může být maximálně: 
  • a)  50 % pokud Žadatel připojuje pouze své objekty.
  • b)  75 % pokud připojuje i objekty (budovy) Plzeňského kraje, zařízení (např. prvky aktivního monitoringu) Plzeňského kraje a dále zřizované a zakládané organizace Poskytovatele v lokalitě příjemce. Totéž platí i pro složky IZS.
  • c)   90 % na optické trasy, které rozšíří páteřní krajskou datovou síť CamelNET (nutno předem projednat a získat souhlas poskytovatele dotace prostřednictvím formuláře Žádost o potvrzení páteřní trasy sítě CamelNET – viz příloha č. 9 těchto Pravidel), v tomto případě žadatel vyhradí z vybudované infrastruktury minimálně 8 vláken pro potřeby Plzeňského kraje.
  • d)  95 % na trasy, které zabezpečí připojení obtížně připojitelných objektů poskytovatele dotace (nutno předem projednat a získat písemný souhlas poskytovatele dotace). Touto situací se rozumí např. izolovanost objektu od ostatní infrastruktury apod.
  • e)  90 % na pořízení elektrocentrály (komín, centrála, úprava rozvodů), maximálně 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí zajistit provoz a využití v rámci dotace pořízené části sítě /komunikační infrastruktury/ po dobu minimálně 5 let od dokončení Projektu.
 • Oprávněný žadatel může podat v rámci DP pouze 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru