Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji

shutterstock_154646885.jpg
Share Button

Dotace je poskytována na realizaci projektů, které souvisejí s výstavbou nebo rozšířením metropolitní sítě nebo s realizací připojení metropolitní sítě na vybudovanou komunikační infrastrukturu CamelNET.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 22. 2. 2021, 20:23:59 do 26. 4. 2021, 20:23:59.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci a současně příjemcem může být pouze obec na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Nákup optických vláken nebo výstavba optických tras (položení a instalace chrániček a všech souvisejících nezbytných zařízení) včetně veškerých příslušných pasivních prvků do 100% nákladů.
 • b) Aktivní prvky a jejich software včetně licence potřebné pro provoz a monitoring v celkové hodnotě maximálně 250 000 Kč nebo případně do 25 % celkových nákladů projektu (t.j. v případě finančně rozsáhlejších projektů může celková částka na aktivní prvky a software překročit 250 000 Kč, ale nesmí překročit 25% hodnoty projektu).
 • c) Služby související s implementací a oživením sítě do 5 % nákladů.
 • d) Projektová dokumentace do 10 % nákladů.
 • e) Pořízení elektrocentrály do 90 % nákladů (bez vazby na budování nové optické trasy), vztahuje se pouze na uzlové body krajské datové sítě CamelNET, pokud jsou v nich umístěny aktivní prvky – zařízení ve vlastnictví Poskytovatele, která zajišťují chod páteřní datové sítě CamelNET a která vyžadují nepřetržitou dodávku elektrické energie.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace je 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 1 250 000 Kč.
 • Podíl dotace na celkových náhledech projektu může být maximálně:
  • a)  50 % pokud Žadatel připojuje pouze své objekty.
  • b)  75 % pokud připojuje i objekty (budovy) Plzeňského kraje, zařízení (např. prvky aktivního monitoringu) Plzeňského kraje a dále zřizované a zakládané organizace Poskytovatele v lokalitě příjemce. Totéž platí i pro složky IZS.
  • c)   90 % na optické trasy, které rozšíří páteřní krajskou datovou síť CamelNET (nutno předem projednat a získat souhlas poskytovatele dotace), v tomto případě žadatel vyhradí z vybudované infrastruktury minimálně 8 vláken pro potřeby Plzeňského kraje.
  • d)  95 % na trasy, které zabezpečí připojení obtížně připojitelných objektů poskytovatele dotace (nutno předem projednat a získat souhlas poskytovatele dotace). Touto situací se rozumí např. izolovanost objektu od ostatní infrastruktury apod.
  • e) 90% na pořízení elektrocentrály (komín, centrála, úprava rozvodů), maximálně 200000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí zajistit provoz a využití v rámci dotace pořízené části sítě /komunikační infrastruktury/ po dobu minimálně 5 let od dokončení Projektu.
 • Prostředky dotace musí být příjemcem využity do 30. 11. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>