Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Zaměstnanost o.s. dokončilo realizaci Klíčové aktivity 07 projektu IKAROS
Share Button

Dotace na obnovu majetku je určena pro obce, právnické osoby i fyzické osoby. Finanční pomoc je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 31. 10. 2018.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem a příjemcem finanční pomoci může být obec i jiné právnické osoby, ale i fyzické osoby.

Forma a výše podpory:

  • Finanční pomoc lze poskytnout až do výše 70 % nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku. Pouze v případech hodných zvláštního zřetele může být pomoc poskytnuta až do výše 100 % nákladů.
  • Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci činí 4 000 000 Kč.

Typy podporovaných aktivit:

  • Obnova majetku, odstranění škod na majetku, obnova základních funkcí zajišťovaných obcemi na území kraje v rámci řádného výkonu státní správy.

Specifika a omezení:

  • Účelem programu není náhrada škod způsobených pohromou, ale zabezpečení základních funkcí v území kraje.
  • Finanční pomoc není určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce ani na preventivní opatření a práce.
  • Majetkem sloužícím k zabezpečení základních funkcí v území je majetek, který bezprostředně slouží k dopravě, hospodářským činnostem, bydlení, s výjimkou staveb pro individuální rekreaci, k zajištění podmínek potřebných pro udržitelný rozvoj nebo jako technická infrastruktura a občanské vybavení nebo ten majetek, který je součástí národního kulturního pokladu, předmětem ochrany v rámci památkové rezervace nebo památkové zóny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>