Přeskočit na obsah

Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Dotace na obnovu majetku je určena pro obce, právnické osoby i fyzické osoby. Finanční pomoc je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 2. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem a příjemcem finanční pomoci může být obec i jiné právnické osoby, ale i fyzické osoby.

Forma a výše podpory:

  • Finanční pomoc lze poskytnout až do výše 70 % nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku. Pouze v případech hodných zvláštního zřetele může být pomoc poskytnuta až do výše 100 % nákladů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Obnova majetku, odstranění škod na majetku, obnova základních funkcí zajišťovaných obcemi na území kraje v rámci řádného výkonu státní správy.

Specifika a omezení:

  • Účelem programu není náhrada škod způsobených pohromou, ale zabezpečení základních funkcí v území kraje.
  • Finanční pomoc není určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce ani na preventivní opatření a práce.
  • Majetkem sloužícím k zabezpečení základních funkcí v území je majetek, který bezprostředně slouží k dopravě, hospodářským činnostem, bydlení, s výjimkou staveb pro individuální rekreaci, k zajištění podmínek potřebných pro udržitelný rozvoj nebo jako technická infrastruktura a občanské vybavení nebo ten majetek, který je součástí národního kulturního pokladu, předmětem ochrany v rámci památkové rezervace nebo památkové zóny.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru