Přeskočit na obsah

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Karlovarského kraje

Dotace na zachování a obnova lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádost o poskytnutí dotace může žadatel podat  od 3. 7. 2023, 09:00 hodin do 14. 7. 2023, 14:00 hodin.

Příjemce podpory:

  • Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotační podtitul A – úhrada zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů.
  • Dotační podtitul B – individuální ochrana lesa proti zvěři.
  • Dotační podtitul C – ochrana lesa proti hmyzím škůdcům.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 6 000 000 Kč pro rok 2023.
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit nejméně 3 000 Kč.
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace se poskytuje na realizaci projektu od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, vyjma dotačního podtitulu A – úhrada zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů, který se poskytuje zpětně na realizaci předmětu dotace od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
  • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru