Přeskočit na obsah

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Karlovarského kraje

Dotace na zachování a obnova lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádost o poskytnutí dotace může žadatel podat  od 1. 7. 2024, 9.00 hod. do 12. 7. 2024, 14.00 hod.

Příjemce podpory:

  • Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotační podtitul A – úhrada zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů.
  • Dotační podtitul B – individuální ochrana lesa proti zvěři.
  • Dotační podtitul C – ochrana lesa proti hmyzím škůdcům.

Forma a výše podpory:

  • Pro dotační program je vyčleněna částka 4 500 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2024.
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit nejméně 3 000 Kč.
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace se poskytuje na realizaci projektu od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024, vyjma dotačního podtitulu A – úhrada zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů, který se poskytuje zpětně na realizaci předmětu dotace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
  • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru