Přeskočit na obsah

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje

Dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie na území Zlínského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit na základě provedené registrace Žádost o poskytnutí dotace průběžně od 15. 2. 2016/ v případě druhého kola od 15. 6. 2016, nejpozději však do 31. 10. 2016 do 15:00 hodin. 

 • V případě dotačního titulu B u podporovaných aktivit Přirozená obnova lesů a Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě lze Žádost předložit nejpozději do 30. 6. 2016 do 15:00 hodin..

Příjemci dotací:

 • Vlastník lesa nebo jiný oprávněný žadatel (osoba oprávněná k užívání lesních pozemků – nájemní smlouva, souhlas vlastníka). Pokud jsou pozemky ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o podporu vždy osoba, která má většinový spoluvlastnický podíl nebo je zmocněna písemnou plnou mocí.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul B – Obnova, zajištění a výchova lesních porostů.
 • Dotační titul D – Ekologické a k přírodě šetrné technologie.

Formy a výše podpory:

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 000 Kč.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výše podpory se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).
 • Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Zlínského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

4 komentáře na “Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje”

 1. Božena Kocůrková

  Pěkný den, prosím o sdělení zda musí být plná moc k žádosti o dotaci na obnovu,zajištění a výchovu lesních porostů.….ověřená, nebo stačí napsaná rukou vlastníka, já jsem 1 z spoluvlastníků a všechno vyřizuji, mám 25%,1 syn 50% a druhý také 25 % Děkuji za podání zprávy, jedná se o lesy ve Vsetíně. Kocůrková B.

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den, paní Kocůrková,
   myslím si, že by měla být úředně ověřená. Zkuste se případně informovat u garanta programu pro ZK: Ing. Marcela Strakošová (tel. 577 043 369).
   S pozdravem, KČ

 2. Kateřina Sátorová
  Kateřina Sátorová

  Dobrý den,
  měla bych na Vás dotaz ohledně výzvy Finanční příspěvky na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje. Zda jsou k této výzvě nějaké bližší informace např. zda se jedná o podporu de-minimis atd.
  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem a přáním hezkého dne
  Kateřina Sátorová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru