Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Finanční výpomoc z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů – Předfinancování projektů

bridge-673602__340
Share Button

Individuální návratnou finanční výpomocí se rozumí peněžní prostředky, poskytnuté bezúročně z rozpočtu Středočeského kraje právnické osobě na účel stanovený v Pravidlech, které je právnická osoba povinna vrátit do rozpočtu Středočeského kraje ve stanovené lhůtě.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmů žádosti je od 1. března 2022 od 9:00 hodin do 16. prosince 2022 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec do 3000 obyvatel na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem návratné finanční výpomoci je podpora obnovy a rozvoje obcí a měst na území Středočeského kraje v tematickém zadání „Předfinancování projektů“ v těchto oblastech podpory:
  • a) Projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní,
  • b) Projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
  • c) Projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
  • d) Projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 5: Energetické úspory,
  • e) Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 VZDĚLÁVÁNÍ,
  • f) Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 DOPRAVA,
  • g) Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM,
  • h) Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 SOCIÁLNÍ INTEGRACE,
  • i) Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 ZATEPLOVÁNÍ,
  • j) Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 ZDRAVOTNICTVÍ

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje po celou dobu platnosti Pravidel na podporu stanoveného účelu je 20 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované návratné finanční výpomoci a současně minimální výše poskytnuté návratné finanční výpomoci dle Pravidel je stanovena na 250 000 Kč.
 • Maximální výše požadované návratné finanční výpomoci a současně maximální výše poskytnuté návratné finanční výpomoci dle Pravidel je stanovena na 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Počet žádostí jednoho žadatele není omezen. Další žádost může ale žadatel podat až po schválení finančního vypořádání návratné finanční výpomoci poskytnuté žadateli dle Pravidel na základě předchozí žádosti žadatele a na ni navazující smlouvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>