Přeskočit na obsah

Program pro poskytování návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje — sociální oblast

Návratnou finanční výpomocí se rozumí peněžní prostředky, poskytnuté bezúročně z rozpočtu Středočeského kraje žadatelům (právnické nebo fyzické osoby) zařazeným v síti sociálních služeb Středočeského kraje s nárokem na dotaci z rozpočtu kraje.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmů žádosti je od 30. října 2023 do 5. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Žádost může podat pouze poskytovatel sociální služby, který splňuje tyto podmínky: 
  • a) poskytovaná sociální služba je registrovaná na základě zákona o sociálních službách; žádost nelze podat v případě, kdy organizace nemá vydané rozhodnutí o registraci podle § 81 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
   b) jedná se o sociální služby zařazené do Sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem návratné finanční výpomoci je překlenutí nedostatku finančních prostředků žadatele na pokrytí osobních (mzdových) nákladů na zaměstnance žadatele v období do obdržení finančních prostředků v rámci dotačních řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2024.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje po celou dobu platnosti Pravidel na podporu stanoveného účelu je 200 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované návratné finanční výpomoci a současně minimální výše poskytnuté návratné finanční výpomoci dle Programu je stanovena na 50 000 Kč.
 • Příjemce může žádat o návratnou finanční výpomoc ve výši maximálně 2/12 z přiznané dotace na rok 2023, a to na každou službu. Zároveň platí, že výše návratné finanční výpomoci může být krácena dle výše disponibilních finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Středočeského kraje na návratné finanční výpomoci, a to procentuálním poměrem.

Specifika a omezení:

 • Návratnou finanční výpomoc je příjemce povinen vrátit na účet Středočeského kraje do 30 dnů od obdržení finančních prostředků určených na dotaci pro rok 2024 společně s vyplněným formulářem na vypořádání, který je nedílnou součástí smlouvy, nejdéle však do 30. 5. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru