Přeskočit na obsah

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program ve vzdělávání. Cílem tohoto programu je zajistit rovný přístup ke vzdělávání poskytnutím neinvestičních finančních prostředků účelově určených na financování platů a mezd asistentů pedagoga k dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Žádosti podávané přímo ministerstvu musí být doručeny do 8. 1. 2019, a poté mohou být zasílány průběžně, nejpozději však do 30. 5. 2019 v případě ZŠ, SŠ, VOŠ a do 30. 6. 2019 v případě MŠ.

Příjemci podpory:

 • Kraj, do jehož územní působnosti náleží žadatelé právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zřizovaná registrovanou církví nebo církevní škola, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Využití asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření: 
  • Asistenta pedagoga lze využít, pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšší než pět.
  • O dotaci na asistenta pedagoga dle odst. 2 lze žádat pouze v případě, kdy je třída, oddělení nebo studijní skupina naplněna do nejvyššího počtu žáků dle platných prováděcích předpisů.
  • Vzhledem ke skladbě poskytovaných podpůrných opatření se v praxi bude jednat o podporu především pro žáky s přiznaným podpůrným opatřením druhého stupně.

Forma a výše podpory:

 • Pro rok 2019 je pro pokrytí tohoto modulu alokovaná částka ve výši 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Církevní škola podává žádost přímo ministerstvu.
 • Dotaci lze použít na financování asistenta pedagoga, který vykonává činnosti v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, povolání č. 2.16.05. Asistent pedagoga.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

2 komentáře na “Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním”

 1. Irena Kováříková

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda je či bude (pakliže je to obvyklé), vypsaná výzva na:
  Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2016 ! Tu na rok 2015 už jsme bohužel propásli.…
  Děkuji za odpověď
  Pěkný den
  S upřímným pozdravem
  Irena Kováříková

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   nedokážu říci, zda se bude podpora vyhlašovat i pro následující rok. Vzhledem k tomu, že titul byl vyhlášen i v předešlých letech, tak se očekává že tomu tak bude i nadále. Nicméně Vám doporučím sledovat stránky MŠMT, kde se o vyhlášení podpory včas dozvíte.
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář: Irena Kováříková Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru