Přeskočit na obsah

Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu

Dotace na podporu projektů usilujících o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel a místní veřejnosti.

Příjem žádostí:

 •  Do 16. 4. 2014.

Příjemci podpory:

 • České nevládní neziskové organizace registrované jako spolky (včetně původních občanských sdružení).
 • Obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy.
 • Církevní právnické osoby s výjimkou církví a církevních společností (žádat mohou farnosti, charity, diakonie).
 • Obce.

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova drobných památek a zlepšení stavu a vzhledu krajiny.
 • Zapojení obyvatel do péče o lokální kulturní dědictví.
 • Spolupráce a rozvoj partnerství mezi místními aktéry.
 • Posílení zájmu občanů o kulturní dědictví a drobné památky.
 • Posílení společné identity, odpovědnosti a vztahu lidí k místu kde žijí.

Forma a výše podpory:

 • Celková suma k rozdělení v tomto grantovém kole činí minimálně 600 000 Kč.
 • Maximální výše jednoho grantu je 50 000 Kč.
 • České nevládní neziskové organizace a účelová zařízení církví (charity a diakonie) mohou žádat grant v rozmezí 20–80 % celkových nákladů.
 • Obce a farnosti mohou žádat grant v rozmezí 20–60 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek lze využít pouze na úhradu nákladů přímo souvisejících s obnovou památky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru