Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Fond LOGIT – Program na podporu Podbořanska

chapel-1169308__340
Share Button

Cílem programu je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. listopadu 2020..

Příjemci podpory:

 • Žádat o nadační příspěvek mohou neformální občanské iniciativy1 a následující typy neziskových organizací registrované v ČR:
  • nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky2, obecně prospěšné společnosti, ústavy2, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80% žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty mohou být zaměřené například na:

  • zájmové a volnočasové aktivity mládeže;
  • obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života;
  • pořádání nekomerčních kulturních akcí;
  • péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty změřené na péči o zvířata, apod.);
  • budování kvalitních mezilidských vztahů;
  • zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad, apod.);
  • péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 20 000 Kč.
 • Nevládní neziskové organizace a neformální občanské iniciativy mohou získat nadační příspěvek až do výše 80% celkových nákladů projektu.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji mohou žádat maximálně o 50% z celkových nákladů projektu.
 • Projekt může být spolufinancován finančním vkladem, formou věcného daru nebo vkladem dobrovolnické práce.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je na období maximálně 6 měsíců, a to na období od 1. března do 15. září 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>