Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko – Česko

pod
Share Button

Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko – Česko, přispívá na podporu projektů s menším finančním objemem, lokálním významem s přeshraničním dopadem. Hlavním cílem Fondu malých projektů je spolupráce institucí a jejich vzájemné síťování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2021. 

Příjemci podpory:

 • Orgány veřejné správy (stát, kraje, země, obce a jimi zřizované organizace),

 • neziskové organizace,
 • komory, svazky a sdružení,
 • vzdělávací instituce,
 • vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou pouze neinvestiční projekty – spolupráce institucí.
 • Každý malý projekt musí splnit minimálně tři kritéria přeshraniční spolupráce:
  • Společná příprava – povinné kritérium.
  • Společná realizace – povinné kritérium.
  • Společné financování – volitelné kritérium.
  • Společný personál – volitelné kritérium.

Forma a výše podpory:

 • FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85%.
 • Minimální dotace 3 000 EUR, maximálně 20 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může mít maximálně dva projektové partnery, z toho alespoň jeden musí být rakouský partner z podporovaného území. V případě partnera z Vídně je nutné, aby byl v projektu zastoupen ještě další rakouský partner z podporovaného území.
 • Projekt musí přinášet užitek obyvatelům na obou stranách hranice. Realizuje-li se  projekt pouze v jedné ze zemí, je nutné jasně prokázat přeshraniční dopad a přínosy vyplývající z jeho realizace pro obě země.
 • Doba trvání projektu je maximálně 15 měsíců včetně zpracování a odevzdání vyúčtování. Datum zahájení projektu nesmí předcházet datu registrace žádosti, tj. dni předložení žádosti příslušnému správci FMP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>