Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Fond malých projektů – Operační program Interreg V-A SR – ČR – 4. výzva

podyji-national-park-1906546__340
Share Button

Dotace na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 4. 11. 2019, 13:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Stát a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené státem, veřejné vysoké školy, sdružení právnických osob z veřejné správy, vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem, obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí, nevládní organizace/ neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
 • Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddechové zóny). V rámci fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
 • Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturní a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.
 • Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví do ucelených produktů pro návštěvníky.
 • Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.
 • Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.
 • Řízení malého projektu (povinná aktivita).
 • Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
  • a) investiční malé projekty - 3 000 EUR.
  • b) neinvestiční malé projekty - 3 000 EUR.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
  • a) investiční malé projekty - 30 000 EUR.
  • b) neinvestiční malé projekty – 20 000 EUR.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.
 • Minimální výše spolufinancování ze zdrojů žadatele – 15 %.

Specifika a omezení:

 • Způsobilými jazyky pro zpracování žádosti jsou jazyk český a slovenský.
 • Po celou dobu trvání výzvy předkládají žadatelé kompletní žádosti o NFP včetně příloh příslušnému Správci poštovní zásilkou, osobně nebo kurýrem.
 • Způsobilost místa realizace malého projektu: Vymezeným územím, ve kterém je možné realizovat malé projekty, jsou oblasti česko-slovenského pohraničí na úrovni NUTS III.
 • V České republice jde o území:  Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>