Přeskočit na obsah

Program Interreg V‑A SR — ČR — Region Bílé Karpaty — Fond malých projektů — 8. výzva

Dotace na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 8. 11. 2021 do 13:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Stát a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené státem, veřejné vysoké školy, sdružení právnických osob z veřejné správy, vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem, obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí, nevládní organizace/ neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
 • Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddechové zóny). V rámci fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.
 • Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturní a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.
 • Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví do ucelených produktů pro návštěvníky.
 • Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.
 • Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.
 • Řízení malého projektu (povinná aktivita).
 • Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

Forma a výše podpory:

 • a) investiční malé projekty: 
  • Minimální částka: 3 000 EUR.
  • Maximální částka: 30 000 EUR.
 • b) neinvestiční malé projekty: 
  • Minimální částka: 3 000 EUR.
  • Maximální částka: 20 000 EUR.
 • Pro malé projekty v ČR maximální celková hodnota malého projektu může být ve výši dvojnásobku maximální výše příspěvku z EFRR (ERDF), z toho spolufinancování z ERDF minimálně 50 % a maximálně 85 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy je stanovena maximální doba realizace malého projektu 12 měsíců.
 • V České republice jde o území:  Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru