Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Fond malých projektů – Operační program Interreg V-A SR – ČR – 7. výzva

podyji-national-park-1906546__340
Share Button

Dotace na zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 1. 2021 do 26. 3. 2021.

Příjemci podpory:

 • Stát a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené státem, veřejné vysoké školy, sdružení právnických osob z veřejné správy, vyšší územní celky a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené vyšším územním celkem, obce a rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené obcí, nevládní organizace/ neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu.
 • Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.
 • Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.
 • Řízení malého projektu (povinná aktivita).
 • Zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

Forma a výše podpory:

 • Financování mikroprojektů:
  • Minimální částka: 3 000 EUR.
  • Maximální částka: 20 000 EUR
 • Pro malé projekty v ČR maximální celková hodnota malého projektu může být ve výši dvojnásobku maximální výše příspěvku z EFRR (ERDF), z toho spolufinancování z ERDF minimálně 50 % a maximálně 85 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka realizace mikroprojektu je stanovena na 12 měsíců.
 • V České republice jde o území:  Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>