Přeskočit na obsah

Fond Plzeňského Prazdroje

Dotace na podporu komunitního života v okolí pivovarů a udržení místních tradic.

Příjem žádostí:

 • Harmonogram zasedání hodnotících komisí:
  • 12. červen 2023.
  • 21. srpen 2023.
  • 13. listopad 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právní osoby, ústavy nebo příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivní spolupráce s městy, obcemi a kraji, kde působí pivovary Plzeňského Prazdroje.
 • Podpora infrastruktury, ochrana životního prostředí, podpora komunitních tradic a cestovního ruchu.
 • Spolupráce při mimořádných událostech.
 • Příklady podpořených projektů:
  • Vzdělávací kampaně v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Obnovování přírodního bohatství jako jsou remízky či mokřady.
  • Rozvoj komunitních a volnočasových aktivit.
  • Oživování veřejných prostorů pro využívání místními obyvateli.
  • Ochranu kulturního dědictví a tradic, včetně oživování drobných památek a míst.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše grantu je 50 000 Kč pro jeden projekt.
 • Dlouhodobé a strategické projekty, které jsou realizovány v souladu s rozhodnutím vrcholného managementu Plzeňského Prazdroje.
 • Finanční spoluúčast žadatele je vítaná, nikoliv však nutná.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace:
  •  město Plzeň;
  • obce Velké Popovice, Petříkov a jejich blízké okolí;
  • obce Nošovice, Frýdek-Místek a oblasti Moravskoslezských Beskyd.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru