Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP – Středočeský kraj

design-2713768__340
Share Button

Dotace na podporu obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů v oblasti životního prostředí, dopravy, sociální oblasti, IT a vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • Pro tematická zadání Životní prostředí – od 1. února 2020 od 09:00 hodin do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin.
  • Pro tematické zadání Doprava - od 17. září 2020 od 9:00 hodin  do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin.
  • Pro tematické zadání Sociální oblast - od 17. září 2020 od 9:00 hodin  do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin.
  • Pro tematické zadání Oblast IT – od 17. září 2020 od 9:00 hodin  do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin.
  • Pro tematické zadání Oblast vzdělávání - od 17. září 2020 od 9:00 hodin  do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec nebo příspěvková organizace zřízená obcí se sídlem ve Středočeském kraji.
 • Dobrovolný svazek obcí vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona č. 128/2009 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů v oblasti životního prostředí a dopravy.
  • I. Životní prostředí – vodní hospodářství:
   • a) Budování retenčních nádrží a malých vodních nádrží.
   • b) Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků.
   • c) Podpora drobných vodních toků a zlepšení odtokových poměrů.
   • d) Protipovodňová ochrana (týká se řešení opatření na realizaci přírodního biotopu v záplavovém území v souladu s ochranou obyvatel a v době bez povodní využitelného jako klidová (odpočinková) zóna pro veřejnost).
   • e) Průzkum a budování nových zdrojů vody (průzkumné vrty, které budou následně využity na stavbu k jímání podzemní vody; studny).
   • f) Propojování vodovodních a kanalizačních sítí.
   • g) Hospodaření se srážkovými vodami (zadržování vody v krajině).
  • II. Doprava:
   • a) Budování bezbariérových komunikací – opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
  • III. Sociální oblast:
   • a) Výstavba objektů infrastruktury sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a sociálního bydlení.
  • IV. Oblast IT:
   • a) Elektronizace služeb veřejné správy – např. eVeřejné zakázky, elektronizace agend stavebního práva, aj.
   • b) Kybernetická bezpečnost – realizace technických opatření dle zákona o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací, portálová řešení.
  • V. Oblast vzdělávání:
   • a) Navyšování kapacit mateřských a základních škol.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 30 000 000 Kč.
 • O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje Zastupitelstvo Středočeského kraje.

Specifika a omezení:

 • Počet podaných žádostí jedním žadatelem v rámci Programu není omezen.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>