Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP – Středočeský kraj

design-2713768__340
Share Button

Cílem programu je podpora projektů EU 2021+ a NIP, které jsou připravovány pro budoucí podání žádosti o poskytnutí dotace z veřejných zdrojů, kterými jsou evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU a finanční mechanismy EHP/Norsko v programovém období 2021-2027 a národní zdroje od roku 2021.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. prosince 2021 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec nebo příspěvková organizace zřízená obcí se sídlem ve Středočeském kraji.
 • Dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Středočeském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů v oblasti životního prostředí a dopravy.
  • Životní prostředí – vodní hospodářství:
   • a) Budování retenčních nádrží a malých vodních nádrží.
   • b) Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků.
   • c) Podpora drobných vodních toků a zlepšení odtokových poměrů.
   • d) Protipovodňová ochrana (týká se řešení opatření na realizaci přírodního biotopu v záplavovém území v souladu s ochranou obyvatel a v době bez povodní využitelného jako klidová (odpočinková) zóna pro veřejnost).
   • e) Průzkum a budování nových zdrojů vody (průzkumné vrty, které budou následně využity na stavbu k jímání podzemní vody; studny).
   • f) Propojování vodovodních a kanalizačních sítí.
  • Sociální oblast
   • a) Výstavba objektů infrastruktury sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, a sociálního bydlení.
  • Oblast IT
   • a) Elektronizace služeb veřejné správy – např. eVeřejné zakázky, elektronizace agend stavebního práva, aj.
   • b) Kybernetická bezpečnost – realizace technických opatření dle zákona o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací, portálová řešení.
  • Oblast vzdělávání
   • a) Navyšování kapacit mateřských a základních škol.
  • Revitalizace měst a obcí
   • a) Revitalizace veřejného prostranství.
  • Cyklostezky
   • a) liniová cyklistická infrastruktura na Dálkových páteřních cyklotrasách (DPT)
   • b) liniová cyklistická infrastruktura na cyklotrasách na území Středočeského kraje směřující do styčných bodů na hranici Prahy a Středočeského kraje (body P-SK)
   • c) liniová cyklistická infrastruktura na regionálních páteřních cyklotrasách (PRT).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná celková výše alokace: 20 000 000 Kč.
 • Minimální a maximální výše požadované a poskytnuté dotace:
  • Průzkum a budování nových zdrojů vody – hydrogeologický průzkum: 50 000 – 100 000 Kč.
  • Propojování vodovodních a kanalizačních sítí: 50 000 – 500 000 Kč.
  • Navyšování kapacit mateřských a základních škol
   • Technická studie: 50 000 – 810 000 Kč.
   • Projektová dokumentace: 200 000 – 2 835 000 Kč.
  • Ostatní oblasti 50 000 – 200 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele:
  • 50 % celkových uznatelných nákladů projektu
  • Kromě hydrogeologického posudku: 10 %

Specifika a omezení:

 • Počet podaných žádostí jedním žadatelem v rámci Programu není omezen.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>