Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Dotace na podporu obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2023 od 9,00 hodin do 15. 12. 2023 do 15,00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec nebo příspěvková organizace zřízená obcí se sídlem ve Středočeském kraji.
 • Dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Středočeském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů v oblasti životního prostředí a dopravy. 
  • I. Životní prostředí — vodní hospodářství.
  • II. Oblast vzdělávání.
  • III. Revitalizace měst a obcí.
  • IV. Cyklostezky.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 10 000 000 Kč.
 • O poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle Programu a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhoduje podle pořadí podání žádostí v rozsahu pravomocí daných zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo kraje na základě návrhu Rady kraje.

Specifika a omezení:

 • Počet podaných žádostí jedním žadatelem v rámci Programu není omezen.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru