Přeskočit na obsah

Fond pomoci — podpora charitativní činnosti neziskových organizací

Dotace na pomoc slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami, na podporu institucí, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy mohou získat neziskové a příspěvkové organizace zaregistrované v České republice a působící v České republice. Příspěvkové organizace musí doložit 50% financování daného projektu z vlastních zdrojů.

Příjem žádostí:

  • Celostátní kolo probíhá každý měsíc, regionální kola 2x ročně.

Příjemci podpory:

  • Obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba.
  • Příjemce musí existovat a provozovat svoji činnost minimálně dva roky před podáním žádosti

Typy podporovaných projektů:

  • Nákup hmotného materiálu.
  • Nákup služeb rozvíjejících kvalitu, případně potenciál smluvních pracovníků organizace (např. pomocí konzultací, vzdělávání pracovníků, účastí na seminářích, konferencích atd.)
  • Nelze jej ale poskytnout na povinné vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb.

Forma a výše podpory:

  • Každý měsíc je udělován grant ve výši 100 000 Kč, výše grantu pro regionální kolo je určena pro daný region.

Specifika a omezení:

  • V případě, že organizace se svou žádostí neuspěje v regionálním kole Fondu pomoci, nesmí se již následně zúčastnit celostátního kola.
  • V případě, že organizace se svou žádostí neuspěje v celostátním kole Fondu pomoci, může se následně zúčastnit také příslušného regionálního kola.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru