Přeskočit na obsah

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci technické asistence

Ministerstvo financí ČR vydalo třetí výzvu k podávání žádostí o dotace z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009–2014. Tento Fond si klade za cíl posilovat vzájemné kulturní, politické, odborné a akademické vztahy mezi Českou republikou a donorskými státy, tj. Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 9. 1. 2015 do 31. 12. 2016 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

Příjemci podpory:

 • Subjekty z České republiky a donorských států: 
  • Zprostředkovatelé programů.
  • Žadatelé a partneři předem definovaných projektů z donorských států.
  • Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009–2014.
  • Další subjekty, kompetentní v podporovaných programových oblastech.

Typy podporovaných projektů:

 • Jednorázové akce, resp. činnosti krátkodobého charakteru v rámci podporovaných oblastí (výpis programových oblastí naleznete ZDE).
 • Studijní a pracovní cesty, návštěvy a setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe.
 • Bilaterální setkání, workshopy, semináře.
 • Konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů.
 • Podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci pomoci a Donorskými státy.
 • Prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství.

Forma a výše podpory:

 • Celkové alokované prostředky na tuto výzvu činí 3 975 000 CZK/150 000 EUR.
 • Maximální výše dotace je 397 500 CZK (15 000 EUR).
 • Způsobilé výdaje budou propláceny z Fondu ex-post ve výši 100% vynaložených způsobilých výdajů, grant nevyžaduje povinné spolufinancování ze strany žadatele a příjemce grantu.

Specifika a omezení:

 • Fond neslouží k plnému financování projektů, ale pouze k finanční podpoře informačních, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, jejichž cílem je připravit a posílit základnu pro existující nebo budoucí bilaterální spolupráci.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 [mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru