Přeskočit na obsah

Fond pro MSP — Dotace na ochranu duševního vlastnictví a na poradenství o duševním vlastnictví

Fond pro MSP Ideas Powered for Business je grantový program, který byl vytvořen za účelem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z EU v oblasti práv duševního vlastnictví.

Příjem žádostí:

 • Fond pro MSP je iniciativou Evropské komise, kterou provádí Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a která bude probíhat od 10. ledna 2022 do 16. prosince 2022.

Příjemci podpory:

 • Fond nabízí pomoc malým a středním podnikům usazeným v Evropské unii.
 • Žádost může podat majitel, zaměstnanec nebo zplnomocněný zástupce malého nebo středního podniku v EU s oprávněním za podnik jednat.
 • Granty se vždy převádějí přímo danému podniku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Jedná se o jedinou zákonnou možnost ochrany jedinečných nápadů, výrobků či služeb před napodobováním nebo využíváním bez povolení.
 • Ochrana duševního vlastnictví se může vztahovat na řadu různých aktiv včetně ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, podnikové identity, výrobků, služeb i technologických postupů.
 • V roce 2022 bude Fond pro MSP určen pro činnosti, které malým a středním podnikům pomáhají v uplatňování strategie v oblasti duševního vlastnictví. 
  • Služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan).
  • Ochranné známky a průmyslové vzory.
  • Patenty.

Forma a výše podpory:

 • V roce 2022 budou pro malé a střední podniky vydány dva typy voucherů. 
  • První typ voucheru je určený pro dotace na IP scan a přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů, přičemž maximální výše dotace pro tento typ voucheru dosahuje 1 500 eur. V České republice je stanovena pro IP scan jednotná cena 900 euro a dotace na IP scan činí 90 %.

  • Dotace na ochranné známky a průmyslové vzory registrované v EU je 75 % a dotace na mezinárodní ochranné známky a průmyslové vzory 50 %.

  • Druhý typ voucheru s maximální výší dotace 750 eur je určený pro dotace na národní patentové přihlášky.

Specifika a omezení:

 • Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků budou žádosti vyřizování podle pořadí, v jakém byly podány.
 • Poukázky je třeba aktivovat v době jejich platnosti!
 • Po aktivaci poukázky následuje „prováděcí období“, během kterého lze požádat o další činnosti v oblasti duševního vlastnictví a požádat o náhradu dalších nákladů. Jedná se o období:

  • 6 měsíců u poukázky č. 1,
  • 12 měsíců u poukázky č. 2.
 • V obou případech po uplynutí „prováděcího období“ je k dispozici dalších maximálně 30 dnů, během nichž můžete požádat o náhradu nákladů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru