Přeskočit na obsah

Fond rozvojové spolupráce města Liberec

Program je zaměřen na podporu spolupráce mezi jednotlivci, skupinami i organizacemi z Liberce a partnerských organizací. Příspěvky jsou určeny na přípravu a realizaci vzájemných setkávání, jejichž výsledkem by měl být rozvoj spolupráce a přínos pro řešení vybraných problémů města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti je do 6. 5. 2019, 11:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele.

Typy podporovaných projektů:

 • Program Partnerská spolupráce — podpora spolupráce mezi jednotlivci, skupinami i organizacemi z Liberce a partnerských měst, zejména oficiálních partnerských měst Liberce. Příspěvky jsou určeny na přípravu a realizaci vzájemných setkávání, jejichž výsledkem by měl být rozvoj spolupráce a přínos pro řešení vybraných problémů města.
 • Program Zahraniční pomoc — podpora konkrétních dlouhodobých projektů v rámci rozvojové pomoci a je výrazem odpovědnosti města jako součásti bohatší a úspěšnější části světa.
 • Program Podpora místních komunit - podpora činnosti místních iniciativ a osadních výborů, za účelem rozvoje jednotlivých čtvrtí a jejich částí. Financovat z něj lze přípravu a realizaci drobných investic a oprav a žádostí o dotace na zlepšení kvality života v jednotlivých čtvrtích.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 100 000 Kč.
 • Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele činí 50 % celkových způsobilých nákladů projektu.
 • Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může v rámci právě vyhlášeného programu předložit maximálně 2 žádosti, v každé žádosti pak může žádat o dotaci pouze na jeden projekt.
 • Na jeden projekt nelze kumulovat finanční prostředky z různých programů dílčích fondů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru