Přeskočit na obsah

Fond T‑Mobile — Mluvme spolu

Společnost T‑Mobile prostřednictvím svého Fondu T‑Mobile, vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty, jejichž cílem je zlepšení spolupráce a komunikace mezi lidmi v České republice. Z celkové alokace programu, která činí 3 miliony Kč, budou podpořeny projekty, které řeší problémy v určité komunitě, za současné spolupráce osob, které jsou odlišné, či prostě dosud stály tzv. na okraji.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 17. října 2014 ve 24:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Aktivity související s pomocí při budování občanské společnosti, rozvoji komunity či veřejného prostoru.
  • Aktivity pomáhající znevýhodněným osobám, sociálně vyloučeným, osobám se zdravotním hendikepem, národnostním menšinám či nově se přistěhovaným osobám s integrací do místní komunity.
  • Aktivity, při kterých se navzájem pozná a začne komunikovat širší okruh osob v komunitě.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace pro tuto výzvu činí 3 000 000 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Program je určen pro neziskové organizace, které  jsou dobrovolnické, nebo mají max. 5 zaměstnanců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru