Přeskočit na obsah

Fond vzdělávací politiky na podporu studia studentů přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení vyhlášeného pedagogickými fakultami pro magisterské studijní programy Speciální pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Jedná se o finanční podporu pro vysoké školy, které přijaly na základě mimořádného přijímacího řízení v akademickém roce 2015/2016 studenty studijních programů Speciální pedagogika a učitelství pro 1. stupeň základních škol do letního semestru.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 5. 6. 2016.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou tyto veřejné vysoké školy: Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravská univerzita v Ostravě, Technická univerzita v Liberci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Typy podporovaných projektů:

  • Studium programů Speciální pedagogika a učitelství pro 1. stupeň základních škol v letního semestru.

Forma a výše podpory:

  • Jedná se o neinvestiční formu dotace.
  • Výše dotace bude vyčíslena takto: Rozhodný počet studentů bude vynásoben výši průměrného normativu pro rok 2016 (ve výši 36 127) a koeficientem ekonomické náročnosti pro pedagogické obory (ve výši 1,2).
  • Za účelem částečného pokrytí více nákladů může být výsledná částka pro konkrétní vysokou školu navýšena až o 20 %.

Specifika a omezení:

  • Podmínkou schválení dotace je přijetí alespoň jednoho studenta do výše uvedených programů.
  • Rozhodným údajem pro stanovení výše podpory je počet studentů zapsaných v daných studijních programech k 31. 3. 2016.
  • Žadatel nemusí v rámci této výzvy žádat poskytovatele o schválení změn projektu a úprav rozpočtu, které bud´nepřesahují 5 % z jednotlivé položky rozpočtu projektu, nebo hodnotu 50 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru