Přeskočit na obsah

Fulbright-Masarykovo stipendium

Fulbright-Masarykovo stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou nejenom vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti ale současně jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit, stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk.

Příjem žádostí:

 • Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu 2024 pro pobyty v následujícím akademickém roce, přičemž začátek pobytu v USA musí nastat do konce následujícího kalendářního roku.

Příjemci podpory:

 • Stipendium se poskytuje ve třech kategoriích, kdy rozhoduje rozhoduje statut před či po získání titulu Ph.D. v době uzávěrky přihlášek: 
  1. Doktorská pro studenty doktorského studia.
  2. Postdoktorská pro ty, kteří získali Ph.D. k datu uzávěrky podání přihlášek maximálně před 5 lety.
  3. Seniorská pro ty, kteří získali Ph.D. či jeho starší ekvivalent více než před 5 lety.

Typy podporovaných projektů:

 • Cíle programu

  1. Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
  2. Nabízet možnost vědeckých pobytů v USA těm jedincům, jejichž vědecký i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného uplatnění.
  3. Dát možnost českým vědcům spolupracovat s jejich americkými kolegy a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.
  4. Pomoci příští vědecké generaci poznat výhody internacionalizace vědecké práce a přispět tak k tomu, aby tento cíl prosazovali po svém návratu do České republiky.
  5. Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní vědecké práce) možnost účastnit se jako mimořádní studenti univerzitních programů v oblasti managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
  6. Stipendisté by měli mít (díky vědeckému pobytu na hostitelském americkém pracovišti) kromě vlastní vědecké práce také možnost poznat jiné systémy organizace vědecké činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační principy, život místní komunity a spolupráci vědeckých pracovišť s občany a institucemi v místě působení.

Forma a výše podpory:

  1. Stipendium na životní náklady je určováno v závislosti na kategorii a případně i průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy zpracovávané Institute of International Education v New Yorku. Máte-li již vybranou hostitelskou instituci, tak se na nás obraťte a sdělíme Vám přesnější odhad výše stipendia.
  2. Příspěvek na zpáteční letenku.
  3. Základní zdravotní pojištění.
  4. Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj.
  5. Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

 Specifika a omezení:

 • Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky. Zdravotní pojištění a dopravu svých rodinných příslušníků hradí stipendisté sami.
 • Povinné součásti přihlášky

  • Vlastní výzkumný projekt.
  • Životopis a seznam  publikací. Do CV uveďte své společenské aktivity, na základě kterých se kvalifikujete do Fulbright-Masarykova stipendia. Pokud máte ResearcherID, prosím uveďte ho do svého CV, usnadníte tím práci oponentům projektu i výběrové komisi – děkujeme za jeho sdílení.
  • Pozvání americké instituce.
  • Přehled použité literatury k projektu.
  • Tři doporučující dopisy, a to online přímo jako součást elektronické přihlášky (viz FAQ 5). Doporučení musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky.
  • Kopie pasu (dvoustrana s fotografií žadatele).
  • Letter of support from home institution požadujeme v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.
  • Finanční prostředky se neprokazují pokud přímo nesouvisí s předmětem projektu a jeho realizací (prokazují se granty a finanční podpora od dalších subjektů), osobní zdroje financování se prokazují na vyžádání americkou stranou jako podklad k vízu.
  • English Language Proficiency na str.9 není třeba dokládat.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru