Přeskočit na obsah

Fulbrightova stipendia — Fulbrightovo stipendium pro komunikaci ve vědě

Fulbrightovo stipendium pro komunikaci ve vědě podporuje 3–5 měsíční pobyty českých vědců a novinářů v USA, aby tam prováděli výzkum a dále se vzdělávali v oboru „Science Communication“.  Program je určen vědeckým pracovníkům a novinářům, kteří se věnují informování o vědě a výzkumu a komunikací vědeckých výsledků.

Příjem žádostí:

 • Termín odevzdání přihlášek je 1. února 2024 pro pobyty v následujícím akademickém roce (začátek pobytu je možný od srpna 2024 do května 2025).

Příjemci podpory:

 • Program je určen vědeckým pracovníkům a novinářům, kteří se věnují informování o vědě a výzkumu a komunikací vědeckých výsledků.

Typy podporovaných aktivit:

 • Fyzická osoba:
  • Minimálně ukončené bakalářské studium. Odpovídající praxe, tedy relevantní zkušenost ve vědecké komunikaci.
  • Pozvání z americké strany. Zvací dopis musí obsahovat data předpokládaného pobytu v USA.

Forma a výše podpory:

  1. Stipendium na životní náklady v závislosti na kategorii a případně i průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy zpracovávané Institute of International Education v New Yorku. Výše příspěvku je přibližně od 2 600 do  3 500 USD na měsíc plus příspěvek na letenku, pojištění a vízum zdarma. Máte-li již vybranou hostitelskou instituci, tak se na nás obraťte a sdělíme Vám přesnější odhad výše stipendia.
  2. Příspěvek na zpáteční letenku.
  3. Základní zdravotní pojištění.
  4. Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj.
  5. Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do pěti měsíců v příslušném akademickém roce.
 • Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky. Zdravotní pojištění a dopravu svých rodinných příslušníků hradí stipendisté sami.

Specifika a omezení:

 • Povinné součásti přihlášky:

  1. Vlastní výzkumný projekt.
  2. Životopis a seznam publikací. Do CV uveďte odborné aktivity, na základě kterých se pro toto stipendium kvalifikujete. V případě vědců, pokud máte ResearcherID, prosím uveďte ho do svého CV, usnadníte tím práci oponentům projektu i výběrové komisi – děkujeme za jeho sdílení.
  3. Pozvání americké instituce.
  4. Přehled použité literatury k projektu.
  5. Tři doporučující dopisy, a to online přímo jako součást elektronické přihlášky (viz FAQ 5). Doporučení musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky.
  6. Kopie pasu (dvoustrana s fotografií žadatele).
  7. Letter of support from home institution požadujeme v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru