Přeskočit na obsah

Fulbrightova stipendia — Stipendium pro postgraduální studium

Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září včetně, tedy do půlnoci de vztahuje pro kategorii degree a non-degree pro studium začínající o rok později.  Uzávěrka 1. února včetně, tedy do půlnoci, se vztahuje na kategorii Visiting student researcher.

Příjemci podpory:

 • Uchazeči o stipendium (fyzická osoba): 
  • České občanství.
  • Dokončené minimálně bakalářské vzdělání v době uzávěrky.
  • Velmi dobrá znalost angličtiny.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.
 • Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:
  1. Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,
  2. Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,
  3. Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.

Forma a výše podpory:

 • Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (4–9 měsíců) a pokrývá: 
  • Životní náklady ve formě kapesného v závislosti na průměrných nákladech v dané lokalitě.
  • Příspěvek na zpáteční letenku.
  • Základní zdravotní pojištění sjednané v rámci programu, pokud škola vyžaduje vlastní, musí si jej stipendista hradit z vlastních prostředků.
  • Školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, platí pouze u studentů kategorie „degree“, pokud studium stojí více, musí si student zajistit dodatečné finance. Stejně tak si musí z jiných zdrojů zajistit finance pro případná další léta studia.

Specifika a omezení:

 • Stipendium není určeno pro rodinné příslušníky, ti dostávají příspěvek dle platných tabulek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru