Přeskočit na obsah

Fulbrightova stipendia — Stipendium pro profesní odborníky

Stipendium je určeno pro dlouhodobé pobyty profesních odborníků určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností primárně v následujících oborech (nikoliv exkluzivně): umělecké obory (včetně restaurátorství a kurátorské práce), management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, architektura, městské plánování,  veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistika.

Příjem žádostí:

 • Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu pro pobyty v následujícím akademickém roce, přičemž začátek pobytu v USA musí nastat do konce následujícího kalendářního roku.

Příjemci podpory:

 • Pobyty jsou určeny pro odborníky v disciplínách, kde obvykle není konečným stupněm vzdělání PhD a kde ho nahrazují doložené výsledky praktické oborové činnosti (umělecká díla, výstavy, vedení ateliérů na VŠ uměleckého typu, publikační činnost v periodicích, práce ve veřejné správě s dlouhodobými výbornými výsledky, etc.).  Základními kvalifikačními předpoklady jsou ukončené vzdělání minimálně MA (Mgr.) a 7 let profesní praxe s vynikajícími výsledky v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí o stipendium, a to v době uzávěrky programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
 • Nabízet možnost výzkumných, studijních a odborných pobytů v USA těm jedincům, jejichž odborný, umělecký i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného dalšího uplatnění.
 • Dát možnost českým profesním odborníkům spolupracovat s jejich americkými kolegy a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.
 • Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní odborné a umělecké práce) možnost účastnit se univerzitních programů v oblasti managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
 • Stipendisté by měli mít (díky pobytu na hostitelském americkém pracovišti) kromě vlastní odborné práce také možnost poznat jiné systémy organizace odborné činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační principy, život místní komunity a spolupráci univerzitních a jiných hostitelských pracovišť s občany a institucemi v místě působení.

Forma a výše podpory:

 • Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.
  • Stipendium na životní náklady v závislosti na kategorii a případně i průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy každoročně zpracovávané Institute of International Education v New Yorku. Výše příspěvku se liší v závislosti na místu pobytu od cca 2 800 do 3 700 USD/měsíčně.
  • Základní zdravotní pojištění.
  • Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj. 
 • Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky na cestovní náklady (jednorázové) a na životní náklady (měsíční).

Specifika a omezení:

 • Požadavky:
  • Minimální dosažený stupeň vzdělání: Mgr, MA.
  • 7 let aktivní činnosti v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí.
  • Vynikající výsledky v oboru (doložené portfoliem prací, odborným CV, seznamem publikací a/nebo realizovaných projektů).
  • Pozvání z americké strany.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru