Přeskočit na obsah

GAČR — Veřejná soutěž na podporu projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING

Jedním z cílů skupiny grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je umožnit vynikajícím domácím vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké kariéry realizovat jejich vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v kombinaci s dokončením řešení na domácí instituci. Předpokládá se, že v souladu s vědeckým záměrem projektu bude délka dlouhodobé zahraniční vědecké stáže činit 730 dní.

Příjem žádostí:

 • Návrhy projektů je možné podávat do 4. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem, která se uchází o poskytnutí účelové podpory podáním návrhu projektu. Účast uchazečů se sídlem mimo Českou republiku se řídí ustanovením § 18 odst. 11 zákona č. 130/2002 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Grantovým projektem v rámci projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP se rozumí projekt v základním výzkumu, ve kterém uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení, a to ve vědních oborech vymezených Statutem Grantové agentury České republiky:
  • a) technické vědy;
  • b) vědy o neživé přírodě;
  • c) lékařské a biologické vědy;
  • d) společenské a humanitní vědy;
  • e) zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory poskytovatele vyjadřuje podíl veřejné podpory, poskytované poskytovatelem, na celkových uznaných nákladech. Nejvyšší povolená míra podpory je v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a Nařízením 100 % uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Předpokládaná doba zahájení řešení projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING může být nejdříve 1. 1. 2024 s dobou trvání 3 roky (1095 dní). Za den zahájení řešení projektu je považován den zahájení zahraniční vědecké stáže navrhovatele v souladu s návrhem projektu. Předpokládá se, že stáž bude zahájena nejpozději k 1. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru