Přeskočit na obsah

GAČR — Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu — Juniorské projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů. Cílem grantových projektů je vytvořit příležitost excelentním mladým vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou struktury základního výzkumu v ČR. 

Příjem žádostí:

  • Do 11. 4. 2018.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekt zabývající se základním výzkumem, ve které uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení a to ve vědních oborech: technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Juniorské projekty jsou zaměřeny na podporu vynikajícím mladých vědeckých pracovníků působících v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že v roce podání návrhu uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu.
  • Způsobilými náklady jsou: osobní náklady, náklady na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, ostatní provozní náklady.
  • Základním výzkumem se rozumí teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využívání v praxi.
  • Návrhy projektů se podávají v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru