Přeskočit na obsah

GAČR — Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING

Jedním z cílů skupiny grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je motivovat vynikající vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry, k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního vědeckého projektu na instituci v České republice po dobu řešení projektu, tedy po dobu 3 let.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta končí dnem 4. dubna 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem, která se uchází o poskytnutí účelové podpory podáním návrhu projektu. Účast uchazečů se sídlem mimo Českou republiku se řídí ustanovením § 18 odst. 11 zákona č. 130/2002 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Grantovým projektem v rámci projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP se rozumí projekt v základním výzkumu, ve kterém uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení, a to ve vědních oborech vymezených Statutem Grantové agentury České republiky:
  • a) technické vědy;
  • b) vědy o neživé přírodě;
  • c) lékařské a biologické vědy;
  • d) společenské a humanitní vědy;
  • e) zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Forma a výše podpory:

 • Nejvyšší povolená míra podpory je v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a Nařízením 100 % uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Předpokládaná doba zahájení řešení projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING může být nejdříve 1. 1. 2024 s dobou trvání 3 roky (1095 dní). Za den zahájení řešení projektu je považován den nástupu řešitele do zaměstnání u příjemce za účelem řešení projektu v souladu s návrhem projektu. Předpokládá se, že řešení projektu takto započne do 1. října 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru